Naslovnica Islam Poziv u islam Meleki mole za propast onoga koji škrtari

Meleki mole za propast onoga koji škrtari

1069
meleki mole za propast skrtice

Postoji nekoliko hadisa koji govore o tome.

1 El-Buhari i Muslim bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nema nijednog dana u kojem ljudi osvanu, a da u njemu ne siđu dva meleka od kojih jedan moli: ‘Allahu nadoknadi onome koji udjeljuje!’, a drugi moli: ‘Allahu, unazadi imetak onoga koji ne udjeljuje!'”

Alija el-Kari kaže da izraz mumsik, spomenut u hadisu, obuhvata sve one koji su škrti kada se radi o činjenju dobročinstva drugim ljudima.1

Hafiz Ibn Hadžer kaže: “Po svoj prilici, hadis znači da meleki dove za propast samoga imetka, a može biti i za propast vlasnika toga imetka. U suštini, to znači da će mu biti uskraćena dobra djela i da će se on zabavljati beskorisnim stvarima.”2

2 Ahmed, Ibn Hibban i El-Hakim, bilježe od Ebud-Derdaa, radijallahu anhu, da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Nikada Sunce nije izašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju, a taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: ‘O ljudi, pohrlite svome Gospodaru! Uistinu je bolje imati malo blagoslovljena imetka nego mnogo ako će čovjeka odvratiti od Allaha.’ I nikada Sunce nije zašlo, a da s njegove obje strane nisu poslana dva meleka koji pozivaju, a i taj njihov poziv čuje sve živo na Zemlji, osim ljudi i džina: ‘Allahu, nadoknadi onome koji udjeljuje!’, a drugi melek govori: ‘Allahu, unazadi imetak onog koji škrtari!'”3

3 Imam Ahmed i imam Ibn Hibban bilježe od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu na jednim džennetskim vratima stoji melek koji govori: ‘Onaj koji bude posudio danas, nagradu će dobiti sutra!’ A drugi melek, na drugim vratima govori: ‘Allahu, nadoknadi onome koji udjeljuje, a unazadi imetak onog koji škrtari!'”4

Iz knjige Za koga meleki mole, a koga proklinju
Autor: Fadl Ilahi
Obrada: Menhedž (ostali dijelovi serijala na linku ovdje)


1 Merkatul-mefatih, 4/366.
2 Fethul-Bari, 3/305.
3 El-Musned, 5/197.
4 El-Musned, 5/305-306.