Naslovnica Islam Rekaik U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

U okrilju ajeta: Dokaz i izazov

82

Rekao je Uzvišeni Allah u prevodu značenja:

line quotes

A ako sumnjate u ono što smo Mi objavili robu Svome, sačinite vi jednu suru sličnu tome i pozovite i svjedoke vaše, mimo Allaha, ako istinu govorite.

(El-Bekara, 23)

O ljudi ako imate sumnju i zbunjenost po pitanju istinitosti ovog Kur’ana kojeg smo objavili Našem robu i poslaniku, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, onda vi donesite jednu suru koja sliči ovim kur’anskim u njihovoj jezgrovitosti, pravilnosti i jasnoći, i slobodno pozovite svoje pomagače i zaštitnike koji će vam pomoći u vašem suprotstavljanju Kur’anu.

Pa da li vi zaista imate mogućnosti doći s nečim sličnim!?

U ovom plemenitom ajetu jasno se ispoljava nepobitan dokaz o istinitosti i pritvrđenosti vjerovjesništva Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, te se svaka mogućnost odgovora na izazov pobija riječima Uzvišenog: … sačinite vi jednu suru sličnu tome… (El-Bekara, 23)

Od Abdullaha b. Abbasa, radijellahu anhuma, se prenosi da je kazao: “Oni (kurejšije) su kazali: Ovo s čime nam dolazi Muhammed ne liči na objavu (od Allaha), i mi smo u velikoj sumnji po pitanju toga.”[1]

I pozivamo te pomagače od ostalih mušrika, glavešina, i plemića koji vam, o ljudi, pomažu u vašem suprotstavljanju Veličanstvenom Kur’anu da vam presude, ako ste iskreni u vašem vjerovanju i tvrdnji da je ovo samo običan ljudski govor, i da ste vi u mogućnosti protivrječiti mu, onda dođite sa sličnim. Pa evo vaših svjedoka koji mogu svjedočiti, prisutnih u vašim sijelima, a koje ste uzeli za božanstva mimo Allaha, pozovite ih da vam posvjedoče da ste došli sa nečim sličnim!

Ali daleko je, daleko je to da vi možete doći sa nečim sličnim. Potvrđujući ovu zapečaćenu nemogućnost.

Uzvišeni Allah kaže:

“Reci: ‘Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur'an, oni, kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.’” (El-Isra’, 88)

Izvor: Iz knjige “Fi zilali ajeh”, 14. str.
Autor: Naila Hašim Sabri
Ostali dijelovi serijala ovdje.
Prijevod: Menhedž

Bilješka:

[1] Ruhul-me’ani (1/177).