Naslovnica Akida Dvije su vrste znanja o Allahu

Dvije su vrste znanja o Allahu

880
islamski poucni tekstovi

15Dvije su vrste znanja o Allahu:

1 – Znanje potvrde – u ovoj vrsti učestvuju svi ljudi: dobročinitelj i grješnik, pokoran i nepokoran.

2 – Znanje o Allahu koje kod roba uzrokuje stid od Njega, ljubav prema Njemu, vezivanje srca za Njega, želju za susret sa Njim, strah od Njega, pribjegavanje Njemu, prijatnost sa Njim (kada se osami sa Allahom i razmišlja o Njemu), bježanje od stvorenja ka njemu. Ovo znanje o Allahu jeste ono koje je posebno a razlikovanje ljudi u njemu ne zna niko drugi, do Allah – koji je upoznao robove sa sobom i otkrio njihovim srcima ono što je sakrio drugima.

Rekao je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a bio je najznaniji o Allahu od svih stvorenja: „Ja Te ne mogu obuhvatiti pohvalom, Ti si onakav kako si sam Sebe povalio.“

Kao što nas je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio da će mu Allah otkriti pohvale kojima će pohvaliti Allaha na Sudnjem danu a da, pritom, te pohvale nije znao na Dunjaluku.

Postoje dva načina koji vode do ove druge vrste znanja o Allahu. To su:

  1. Razmišljanje o svim Kur'anskim ajetima, a posebno razumijevanje o Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
  2. Razmišljanje o Allahovim znacima koji su svuda oko nas, Njegovoj mudrosti koja je u tim znacima, Njegovoj moći, blagosti , dobročinstvu, pravdi i održavanju svih tih znakova sa pravdom.

Srž ovoga je razumijevanje značenja Allahovih lijepih imena, njihove ljepote, potpunosti, Allahovo izdvajanje tim imenima i vezivanje Allahovih imena za stvaranje i odredbu. Onaj rob koji bude shvatio ovo, razumjet će Allahove naredbe, zabrane, Allahovo određenje, Allahova imena i svojstava, Allahovu šerijatsku dunjalučku mudrost kao i kosmičku kadersku mudrost.

(Preuzeto iz govora Ibn Kajjima El Dževzije)