Naslovnica Akida Koje je to znanje kojem je Allah podučio Adema

Koje je to znanje kojem je Allah podučio Adema

529
Ibn Kajjim Džewzijje

Znanje kojem je Uzvišeni Allah podučio Adema, alejhis-selam, i s kojim je Adem pretekao meleke, jeste sposobnost nazivanja osoba i stvari…

Božanska veličanstvena tajna koju je Uzvišeni Allah ubacio u ovo ljudsko biće jeste sposobnost ukazivanja na stvari njihovim imenima i nazivima. Tajna sposobnosti nazivanja osoba i predmeta njihovim imenima čini da ta imena – a ona su govorni izrazi – budu znakovi tim ljudima i opipljivim stvarima.

To je moć čiju vrijednost zapažamo onda kada dokučujemo problematiku u momentu kada svaki pojedinac vidi potrebu kako bi se sporazumeo sa ostalima oko nečega, da to nešto predstavi ostalima onako kako je ono u njegovom pravom obliku. Primjer toga jeste palmino stablo. Kako bi se sporazumeli oko toga da je to palmino stablo, on nema drugog načina osim da zamisli palmino stablo pa da im to zatim i predstavi.

Također, o znanju kojem je Uzvišeni Allah podučio Adema govori i Ibn Abbas, radijellahu anhuma, pa kaže:
„To je poznavanje imena i naziva svih stvari: brda, drveća, mora, palmi, imena ljudi i životinja.“[1]

Dakle, Allah ga je podučio prirodnim naukama koja će mu biti potrebna radi življenja na Zemlji i uređivanja istog. Dok meleki ne poznaju ta imena, niti posjeduju te nauke, a niti, pak, imaju potrebe za tim, zato što oni ne žive na Zemlji niti rukovode na njoj, pa iz tog razloga nemaju potrebe za tim nazivima i naukama.

Jasno je da je Uzvišeni Allah podučio Adema ibadetu koji se odnosi samo na namaz, post, zikr i dove, onda bi meleki pretekli Adema i billi bolji od njega u tome, i ne bi bilo potrebe da se na Zemlji namjesnik postavi, naprotiv insan bi živio na nebo baš kao i meleci, i radio bi ono što i oni rade, te bi se zadovoljio njihovim znanjem: „hvale Ga noću i danju, ne malaksavaju.“[2]

Stoga Ademu, alejhis-selam, nije bilo dato samo šerijatsko znanje, već mu je dato i životno znanje. Prema tome kada čovjek zanemari prirodne nauke ili životno znanje, uistinu on time zanemaruje najvažnije potpore namjesništva na Zemlji. I takvo postupanje nije dozvoljeno jednom muslimanu koji razumije svoju vjeru, i dokučuje prirodu svoga namjesništva na Zemlji.

Izvor: https://lite.islamstory.com/ar/artical/9529/
Prevod: Menhedž

Bilješke:

[1] Tefsir Ibn Kesir (1/109).
[2] El-Enbija, 20.