Poznati tabiin, imam Muhammed ibn Sirin, pripovjeda sljedeće:

Dok sam tavafio oko Kabe čuo sam čovjeka kako govori: ‘Allahu moj, oprosti mi, a ja ne mislim da ćeš mi oprostiti!’, pa sam (mu) kazao:‘O Allahov robe, nikoga nisam čuo da govori ono što ti govoriš!’

Zatim mu uzvrati čovjek: ‘Doista sam se zavjetovao Allahu da ako mi se ukaže prilika da ošamarim lice Osmana, radijellahu anhu, da ću ga ošamariti. Pa nakon što je ubijen, položen je na krevetu u svojoj kući, a ljudi su dolazili i nazivali mu selam. Tada sam se i ja pojavio i ušao sam glumeći kao da želim da ga poselamim, pa sam iskoristio priliku kada smo bili sami, te sam podigao čaršav sa njegovog lica i zatim ga ošamario, te se moja desna ruka ukoči/osuši.“

Nastavlja Ibn Sirin pa kaže: „I vidio sam je osušenu kao da je nekakav štap.“

Izvor: Tarihu Dimešk (39/ 446), od Ibn Asakira.
Prevod: Menhedž