Naslovnica Hadis Izbor prijatelja na vagi šerijata

Izbor prijatelja na vagi šerijata

835
sabr

Prenosi Ebu-Musa el-Eš'ari, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, rekao:

“Zaista, primjer dobrog i lošeg prijatelja je kao onaj koji nosi miris misk i onaj koji puše u kovački mijeh. Onaj koji nosi miris misk ili će ti ga poklonit, ili ćeš ga kupiti od njeg, ili ćeš osjetit od njeg ugodan miris. A onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti zapaliti odjeću, ili ćeš osjetit od njeg neugodan miris.” [note]Buharija (5/2104) i Muslim (4/2026)[/note]

Kratki komentar hadisa

Hadis je dokaz da druženje sa dobrim i moralnim ljudima utiče na sreću čovjeka, i svaki čovjek se na svog prijatelja ugleda. Suprotno tome, druženje sa prostacima i pokvarenjacima donosi čovjeku nesreću. Da bi to pojasnio Poslanik, sallahu alejhi ve sellem, je naveo dva jasna primjera.

Upute hadisa

1. Islam vodi brigu o usmjerenju svojih sljedbenika da se druže sa dobrim ljudima.

2. Čovjek je pod uticajem svog prijatelja u dobru ili zlu.

3. Nastojanje da se prijateljuje sa odabranim ljudima.

4. Od koristi druženja sa dobrim ljudima je što pomažu u hajru i upozoravaju na zlo.

5. Musliman se čuva prijateljevanja sa društvom koje ima poročne navike poput ostavljanja namaza, pušenja cigareta i tome slično.

Izvor: Odabrani hadisi Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem – Pomoćni ured za da’vuRijad

Obrada: Menhedz.com