Naslovnica Hadis Šta je sunnet? Jezičko i šerijatsko značenje sunneta

Šta je sunnet? Jezičko i šerijatsko značenje sunneta

1972
sunnet i hadis

Jezičko značenje sunneta:

Jezički, sunnet znači način, put,  bilo da je on pozitivan ili negativan. Sunnet u ovom slučaju ima jako velik spektar značenja.

Šerijatsko značenje sunneta:

Šerijat sužava jezičko značenje sunneta na praksu Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem.

Definicija sunneta ima različite oblike u zavisnosti od šerijatske oblasti:

a) Kod učenjaka hadisa, sunnet je sve što je pripisano Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem od riječi, djela, potvrda ili svojstava.

b) Kod učenjaka fikha (islamskog prava), sunnet je ono što je preneseno od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a što nije farz.

Primjer ovog značenja sunneta je izgovaranje riječi “Amin” na kraju učenja Fatihe u namazu. S obzirom da ovo nije farz (stroga obaveza), izostavljanje ovog sunneta neće pokvariti namaz. Također, pod isto značenje riječi sunnet dolaze i namaski sunneti.

Većina običnog svijeta od muslimana podrazumijeva samo ovo, fikhsko, značenje sunneta, pa kada se spomene sunnet, njima je to asocijacija za “ono što se ne mora”. Ovakvo shvatanje je, naravno, neispravno, jer isključuje druga značenja sunneta i pogrešno ograničava sunnet samo na značenje koje ima u fikhu.

c) Kod učenjaka usuli fikha, sunnet je izvor Šerijata, pored Kur'ana.

d) Kod učenjaka akide (islamskog vjerovanja), sunnet je uputa na kojoj su bili Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i njegovi ashabi znanjem i djelom, javno i tajno, tj. akida u koju je vjerovao Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem i ashabi, a iz koje proizilaze propisi, adabi, ahlak i sve ostale stvari.

Detaljnije o sunnetu i hadisu i njegovoj podjeli na linku ovdje.


Obrada: Menhedž