Naslovnica Fetve Kada završava vrijeme jacijskog namaza?

Kada završava vrijeme jacijskog namaza?

670
Namaz

Vrijeme jacijskog farza

Pitanje: Kada završava vrijeme jacijskog namaza?

Odgovor:

Noć se dijeli na dva vremenska perioda, a počinje se računati od nastupanja akšama (tj. zalaskom sunca), i završava nastupanjem prave zore.

Prvi period je onaj u kojem je dozvoljeno i propisano klanjati jacijski farz, a to traje do polovine noći, kao što se navodi u jednom hadisu: „Početak jacijskog vremena je kada nestane sunčevog rumenila, a kraj mu je polovina noći“1, pa kada nastupi druga polovina noći tada nastupa i prinudni period.

Prinudni period počinje nastupom druge polovine noći, i on važi, na primjer, za onoga ko je prespavao jacijski namaz, pa se probudio u tom (prinudnom) periodu, ili za ženu kojoj hajz (mjesečni ciklus) prekine u tom periodu, i slično tome. Dok, onome ko nema šerijatskog opravdanja nije dozvoljeno da klanjanje jacijskog farza odgađa za drugu polovinu noći.

Odgovorio: Šejh i Muhaddis Sulejman bin Nasir El-Ulvan, hafizahullah
Izvor: El-Likaul-meftuh el-hamisu vel-išrun (12 str).
Prevod: Menhedž


1 Tirmizi (151), Albani ga je ocijenio vjerodostojnim.