Naslovnica Islam Islam za početnike Kako da zauzmem svoj stav?

Kako da zauzmem svoj stav?

496
put

PITANJE:

Čovjek često prolazi kroz situacije u kojima ne zna kako bi se ponašao. Svejedno odnosilo se to na politiku, pozivanje u vjeru, međuljudske odnose, ili čak na neke lične probleme. Kako ću u datom momentu znati da li ispravno postupam?

ODGOVOR:

Zahvala pripada Allahu.

Dragi brate, zahvaljujem ti i molim Allaha da svima nama da uspjeh, ispravnost i uputu, te da nam svima ukaže na istinu u pravom svjetlu i da nam podari da je slijedimo, te da nam pokaže laž u pravom ruhu i da učini da je izbjegavamo; da nas ne učini zbunjenim i zalutalim…

Što se tiče tvog pitanja, mogu reći sljedeće: Trebaš znati, poštovani brate, da nismo obavezni zauzeti stav ili mišljenje u vezi sa svakom stvari ili događajem koji se desi zbog jednostavnog razloga, a on je: mnogo toga što prođe pored nas, uopšte nas se i ne tiče. Stavovi koji nas se tiču, interesuju i obavezuju da formiramo mišljenje o njima su sljedeći:

1. Situacije koje prelaze granice našeg znanja i shvatanja. Za njih ćemo zatražiti mišljenja učenjaka koji su se specijalizirali, kao što su šerijatski učenjaci, istraživači, analitičari, i to shodno njihovim mogućnostima.

2. Situacije koje su potpuno jasne, jer se o njima priča na sastancima, sijelima i raznim sredstvima informisanja. U ovom slučaju, na osnovu usaglašavanja mišljenja povjerljivih osoba i različitih izvještaja možemo doći do ispravnog stava.

3. Situacije i stanja koja su po svojoj prirodi posebna i specifična. Za njih moramo, da bi imali ispravno mišljenje, postaviti sve varijante, pozitivnosti i negativnosti, zatim ih objektivno uporediti, a onda postaviti početni stav koji ćemo ojačati traženjem savjeta od onih koji imaju iskustva u tom polju ili onih u koje imamo povjerenja.

Onaj ko se bude savjetovao s ljudima, učestvuje un jihovim razmišljanjima zajedno s njima. S prelaskom vremena i činjenjem grešaka i iskorištavanjem čovjekovih iskustava kod njega se formira ogromno iskustvo i znanje putem kojih će takve situacije ocjenjivati, praktično i teoretski. Da te Allah uputi, sačuva i da učini da ispravno hodiš na putu dobra.

Odgovorio: Ahmed el-Mukbil
Iz knjige: Fetve – ahlak, odgoj, društveni problemi
Priprema i obrada: Menhedz.com