Kako džini koriste slike, igračke i TV da ulaze u kuće i uznemiravaju ukućane II šejh Halid el-Hibši

1140

Odličan govor šejha Halida el Hibšija o načinima na koji džinni ulaze u naše kuće i uznemiravaju ukućane.

horizontalna linija

Izvor: Šerijatska rukja