Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Pojava da jači tlači i uništava slabijeg

Predznak Sudnjeg dana: Pojava da jači tlači i uništava slabijeg

306

Od Aiše, radijallahu anhu, se prenosi da je kazala:

Došao mi je jednom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘O Aiša, tvoj je narod najbrži iz moga ummeta koji će za mnom preseliti.’
Pa kada je sjeo, rekoh mu: Allahov Poslaniče, da me Allah učini tvojom otkupninom, ušao si mi i rekao nešto što me…
‘A šta to?’ – upitao me je, pa odgovorih: Kažeš da je moj narod najbrži iz tvog ummeta koji će za tobom preseliti.
‘Jeste!’ – potvrdi mi, pa upitah: A kako to?
‘Vreba ih smrt1 i zavide jedni drugima.’ (odgovori Poslanik a.s.)
A kako će ljudi biti poslije toga, ili tada (kada se to desi)? – upitala sam, pa mi reče:
‘(Kao) skakavci (ed-duba), jači će jesti slabije, sve dok ih ne zadesi Čas (sudnji).’

Ebu Abdurrahman navodi da mu je jedan čovjek protumačio da “skakavac” u hadisu ima značenje kao “el-dženadib” – skakavci kojima nisu iznikla krila.2

“Ed-duba” u hadisu je skakavac prije nego mogne letjetiti, a “el-dženadib” množina od “džundub” su obični skakavci.

Hadis nedvosmisleno aludira na nepravdu i veliko zlo koje će se dešavati, kada će jači tlačiti i uništavati slabijeg.

 

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1“El-menaja” je množina od riječi “menijja”, a ima značenje smrti, tj. smrt ih vidi kao primamljivu lovinu, pa se ustremi na njih.
2Bilježi imam Ahmed, šejh Albani ga ocijenio vjerodostojnim u Es-Silsiletu es-sahiha, br. hadisa 1953.