Naslovnica Akida Osnovne informacije u vezi sa svijetom džina i šejtana: Od čega su...

Osnovne informacije u vezi sa svijetom džina i šejtana: Od čega su i kako stvoreni, kako izgledaju…

1330
džinni, šejtani

Džini – zaseban svijet

Džini su zaseban svijet, potpuno neovisan od našeg svijeta i svijeta časnih meleka. Pa ipak, između džina i ljudi postoje stanovite zajedničke osobine: i jedni i drugi imaju razum i slobodu izbora u činjenju dobra i zla. Doduše, džini se od Ijudi razlikuju u nekim stvarima, a najvažnija razlika jest materija od koje su džini stvoreni. Ibn Akil, rahimehullah, zapisao je: ”Džini su nazvani tim imenom jer su nevidljivi i skriveni. Glagol dženne znači: biti skriven.” (Akamul-merdžan, str. 7)

Da su džini i šejtani nevidljivi, časni Kur’an jasno potvrđuje:

”On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite.” (EL E'raf, 27)

Materija od koje su džini stvoreni i način njihovog stvaranja

1 Od čega su džini stvoreni?

Svevišnji Allah izvijestio nas je da su džini stvoreni od vatre:

”…a još prije stvorili smo džine od vatre užarene.” (El-Hidžr, 27);

”…a džina je stvorio od plamena vatre…” (Er-Rahman, 15)

Kometirajući sintagmu plamen vatre, Ibn Abbas, Ikrima, Mudžahid, Hasan el Basri i neki drugi komentatori Kur’ana rekli su da se to odnosi na završetke plamena, a po drugoj verziji, na čisti plamen i njegov najvreliji dio.

Imam En-Nevevi zapisao je sljedeće: ”Izraz maridž odnosi se na plamen što je pomiješan s crnilom vatre.”

U Aišinom, radijallahu anha, predanju stoji da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao sljedeće: ”Meleki su stvoreni od svjetlosti, džini su stvoreni od plamena vatre, a čovjek je stvoren od onoga što vam je već opisano.”

2 Kada su džini stvoreni?

Nesumnjivo je da su džini stvoreni prije čovjeka, na osnovu Allahovih, dželle šanuhu, riječi:

”Mi smo stvorili Adema od ilovače, od blata ustajalog, a još prije stvorili smo džine od vatre užarene.” (El Hidžr, 26, 27)

Neki prvaci smatraju da su džini stvoreni prije čovjeka na hiljadu godina, ali za takvu tvrdnju ne postoji dokaz u Kur’anu niti u hadisu.

3 Kako džini izgledaju?

Kako džini izgledaju, kakav je njihov oblik i koja čula imaju – sve to znamo samo u onoj mjeri u kojoj nas je dragi Allah izvijestio. Pouzdano znamo da imaju srce, oči i uši:

”Mi smo za džehennem mnoge džine i ljude stvorili; oni srca imaju – a njime ne shvataju, oni oči imaju – a njima ne vide, oni uši imaju – a njima ne čuju; oni su kao stoka, čak i gori…” (El Eraf, 179)

Isto tako, šejtan ima glas:

”’I zavodi glasom svojim koga možeš…,” (El- lsra, 64)

U hadisima se navodi i to da šejtan ima jezik, da džini jedu, piju, smiju se, i tako dalje.

4 Imena džina u arapskom jeziku i njihove vrste

Ibn Abdulberr kaže: ”Prema jezikoznalcima, džina postoji nekoliko kategorija. U osnovnom značenju, za njihove individue kaže se džin. Džini koji žive s ljudima nazivaju se ummar. One džine koji se bave djecom ljudi nazivaju ervah. Zločesti džini koji uznemiravaju jesu šejtani. Gori od šejtana nazivaju se maridi. A gori i napasniji od marida jesu ifriti.”

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao je: ”Džini se dijele na tri vrste: oni koji lete, džini u obliku zmija i pasa, te oni koji ne borave na jednom mjestu.”


Autor: Sulejman Omer el-Eškar
Iz knjige “Tajanstveni svijet džina i šejtana”
Priprema i obrada: Menhedž