Pravi vjernik koji je spoznao svoga Gospodara žali se samo Allahu Svemoćnome. A najbolji vjernik jeste onaj koji se Allahu Uzvišenom žali na sebe, ne na ljude. On se žali Allahu Svemoćnom na svoje mahane koje izazivaju ljudske najezde protiv njega.” (Ibn Kajjim)