Kur'anski ajet o laganju i griješenju u svjetlu naučnih dokaza

1306

Kur'anski ajet o laganju i griješenju u svjetlu naučnih dokaza.

(Dnevni podsjetnik)