Kazivanje o poslaniku Hudu a.s. i oholom divovskom narodu koji je mislio da je nepobjediv

608

Pogledajte jako poučno kazivanje o Allahovom poslaniku Hudu alejhisselam i njegovom narodu Aad, koji je bio divovska rasta i koji se oholio nad Hudovim pozivom u vjeru, te izazvao Allaha da ih kazni!

(Napomena: u titlu se nalazi greška: umjesto “dželle” stoji “jele”).