Budi optimista, ne gledaj stvari kroz pesimizam | Šejh Salih Alu Šejh

257

Šejh Salih Alu Šejh ukratko pojašnjava zašto musliman mora biti optimista u životu, a posebno u pogledu aktualenih dešavanja u svijetu, od zuluma koji se čini muslimanima Palestine i drugih mjesta…