Minuta uz Kur’an – Allah svoju kaznu ne spušta zbog dva razloga

1099

Ovaj video snimak pojašnjava razloge zbog koji Allah neće kazniti ljude.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi

Prijevod: Senad Muhić

Izvor: Islamhouse.com

Priprema: Menhedz.com