Minuta uz Kur’an – Allah svoju kaznu ne spušta zbog dva razloga

2187

Ovaj video snimak pojašnjava razloge zbog koji Allah neće kazniti ljude.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com