Naslovnica Islam Brak i porodica Izgradnja doma || Sedmi savjet: Stalno učenje sure El-Bekara u kući radi...

Izgradnja doma || Sedmi savjet: Stalno učenje sure El-Bekara u kući radi istjerivanja šejtana iz nje

580
sura bekara

Sedmi nesihat: Konstantno učenje sure El-Bekara u kući radi istjerivanja šejtana iz nje

dekorativna linija

Po ovom pitanju ima više hadisa, a jedan od njih je:

Od Ebu Hurejre, radijellahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nemojte od svojih kuća praviti mezarje, jer, uistinu, šejtan bježi iz kuće u kojoj se uči sura El-Bekara.“1, te je rekao: „Učite suru El-Bekara u vašim kućama, jer, uistinu, šejtan ne ulazi u kuću u kojoj se uči sura El-Bekara.“2

A o odlikama dvaju ajeta iz te sure (tj. El-Bekara), i utjecaju njihovog učenja u kući, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

„Uistinu, Allah je, na dvije hiljade godina prije nego će stvoriti Sedam nebesa i Zemlju, ispisao Knjigu (El-Leuhil-mahfuz). Iz nje je spustio dva ajeta kojima je završio suru El-Bekara. U kojoj god se kući oni prouče tri noći (uzastopno) neće joj se šejtan moći primaknuti.“3

dekorativna linija

Autor: šejh Muhammed Salih El-Munedžid
Iz djela “40 savjeta kako popraviti dom”, drugo poglavlje: Imanska atmosfera u kući
Kompletan serijal na linku ovdje.
Prevod i priprema: Menhedž


1 Muslim (780).
2 El-Hakim u El-Mustedraku (1/561), a također se nalazi i u Sahihul-džamia (1170).
3 Ahmed (17688), i drugi, a on se nalazi u Sahihul-džami'a (1799).