Minuta uz Kur’an – Dobrota roditelja je uzrok očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon njihove smrti

807

Predavač u ovom kratkom isječku pojašnjava jedan od uzroka očuvanja imetka svojoj djeci čak i nakon smrti roditelja. Jako poučno.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi

Prijevod: Senad Muhić

Izvor: Islamhouse.com

Priprema: Menhedz.com