Minuta uz Kur'an – Pravo roditelja kod djece

558

Kratak i lijep govor o pravima roditelja kod djece i kako djeca trebaju postupati sa njima?

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com