Minuta uz Kur’an – Uzrok istinske sreće

1107

Predavač je u ovom kratkom video isječku pojasnio uzrok postizanja istinske sreće na ovome i na budućem svijetu.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Prijevod: Senad Muhić
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com