Na kapiji Dženneta

663

Dirljiv govor o tome kako će vjernici ulaziti u Džennet.

(Dnevni podsjetnik)