Na kapiji Dženneta

918

Dirljiv govor o tome kako će vjernici ulaziti u Džennet.

(Dnevni podsjetnik)