Naslovnica Islam Najkorisnija rješenja za one koji su iskušani problemima

Najkorisnija rješenja za one koji su iskušani problemima

1083
islamske teme

Od najkorisnijih stvari za jednog roba je da sve svoje probleme pripiše sebi, pa kada ga neko uvrijedi, on treba kazati: „Doista su ovo moji grijesi kojima je Allah Uzvišeni dao vlast nada mnom“.

Pa ako mu njegova supruga učini nešto nažao, on treba kazati: „Možda je ovo zbog onog pogleda koji je bio usmjeren ka onoj razgolićenoj ženi, ili zbog zbijanja šale sa kolegicom na poslu, koja je srcu pribavila smiraj uz haram, pa mi je to isto oduzeto sa halal strane. I da sam ja čuvao svoj pogled od harama u srcu moje supruge bi bila ubačena ljubav i pokornost spram mene“.

Ako prema njemu ljudi rđavo postupaju, kazat će: „Vjerovatno je ovo nagrada za onaj trenutak u kojem sam bio pohvaljen za ono što ja nisam uradio, te sam isto prešutio jer mi se to dopalo, ili zato što nisam bio pravedan prema određenoj osobi pa je Allah dao da se i prema meni tako postupa“.

Također, ako nekada kaže nešto ispravno ali ljudi to shvate na pogrešan način pa ga zbog toga vrijeđaju i ezijete, i to u njegova prsa stvori tjeskobu, tada treba reći: „Moguće je da sam bio nehajan spram noćnog namaza, i u traženju pomoći od Allaha, pa me je On Uzvišeni prepustio samom sebi kako bih spoznao prezrenost i mizernost svoje duše onda kada je ona bez njenog Gospodara, i da koliko god joj je dato od inteligencije i retorike, da je ona ponižena i ostavljena na cjedilu ako joj Allah Uzvišeni ne podari kabul“.

Pa ako rob tako postupi, on će se povratiti i počet da se popravlja, te će svoj trud sačuvati od bespotrebnih rasprava sa ljudima dokazujući njihove greške a svoju ispravnost, i više neće osjećati gnjev i mržnju spram ljudi, zato što ih, jednostavno, on vidi kao posljedice svojih grijeha, kojima je Allah Uzvišeni omogućio da se na njega okome nebi li se pokajao, i tada će cijela njegova koncentracija biti usmjerena ka popravljanju svoje veze sa Vlasnikom svih srca.

I ovo je korisnije za njega od nezadovoljstva s ljudima i žaljakanja na njih te traganja za krivcem.

Onog momenta kada vidiš da ti je Allah podario ovakvo razmišljanje te djelovanje po onome što iz njega proizilazi, pa znaj da ti Allah Uzvišeni želi samo dobro.

Ono što je prethodilo nije ništa drugo do tefsir na riječi Uzvišenog: „Nesreća koja vas zadesi je zbog onoga što su ruke vaše stekle, a mnogo toga On i oprosti“1, i riječi: „Reci: ‘To je od vas samih!'“2, stoga, spasi sam sebe od toga da ne podpadneš pod one o kojima je Uzvišeni rekao: „Kad čovjeku damo da milost Našu osjeti, on joj se obraduje, a kad ih zadesi kakva nesreća zbog onoga što su uradile ruke njihove, onda čovjek blagodati ne priznaje“.3

Ovim značenjem se obraćamo svim pojedincima i narodima, partijama koje se pripisuju islamskom radu, ali prije svega imamo potrebe da se ovim obratimo sami sebi, kako ne bi došlo do toga da se napori raziđu i time udalje od osnovne važnosti, i da ne budemo od onih za koje je Uzvišeni kazao: „Zar od drugih tražite da dobročinstvo čine dok pri tome sebe zaboravljate“4.

Ves-selamu alejkum ve rahmetullah.

Napisao: Dr. Ijad Kunejbi
Izvor: 
https://www.facebook.com/eyadqunaibi
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1 Eš-Šura: 30.
2 Ali Imran: 165.
3 Eš-Šura: 48.
4 El-Bekara: 44.