Naslovnica Akida Vrste zapisa (talismana, hamajlija) i njihov propis

Vrste zapisa (talismana, hamajlija) i njihov propis

2759
Zapis, talisman, hamajlija
Primjer zapisa

Terminološko značenje talismana (hamajlija, zapisa): ono što se vješa na djecu
i druge da ih čuva od uroka.

Vrste talismana

1. Talismani sačinjeni od Kur’ana i sunnetskih dova

Ispravno je da su i ovakvi zapisi zabranjeni zbog sljedeće tri stvari:

a) uopćena zabrana stavljanja zapisa i nepostojanje dokaza kojim se zapisi sačinjeni od Kur’ana i sličnog izdvajaju iz ove uopćene zabrane;
b) sprečavanje sredstva koje može da dovede do vješanja onoga što u osnovi nije dozvoljeno;
c) na taj način bit će izloženi omalovažavanju i poniženju kada npr. onaj koji stavi na sebe takav zapis uđe u nužnik da obavi fiziološku potrebu.

2. Talismani sačinjeni od svega drugog mimo Kur’ana i sunnetskih dova, poput zapisa sačinjenih od džinskih i šejtanskih imena ili nerazgovijetnih zapisa

Ovakvi zapisi su strogo zabranjeni i predstavljaju širk, jer se putem njih čovjek veže za nekoga drugog mimo Allaha.

Zapis, talisman, hamajlija
Primjer zapisa koji je širk

Ukratko

Svi talismani (zapisi) su strogo zabranjeni, svejedno bili oni sačinjeni od Kur’ana ili nečega drugog, međutim, ukoliko budu sačinjeni od nečega drugog mimo Kur’ana, ne samo da su strogo zabranjeni nego predstavljaju i širk.

Dokaz:

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Doista, rukja (odučavanje), talismani (zapisi) i amuleti (tevle) su širk!” (hadis bilježi Muslim. Pod rukjom, u hadisu se cilja na rukju koja u sebi sadrži širk i koja je kao takva zabranjena, op. M)

Iz djela: Olakšano poimanje tevhida
Autor: Abdullah b. Ahmed el-Havil
Priprema: Menhedž