Naslovnica Fetve Kakvo je to iskreno pokajanje?

Kakvo je to iskreno pokajanje?

403
teoba, tevba, pokajanje, istigfar

Prvo, momentalno ostavljanje grijeha.

Drugo, žaljenje zbog njegovog činjenja (činjenje tog grijeha).

Treće, zavjet da ga više nikada neće uraditi.

Ako bude uradio kakvu nepravdu prema musliman u, treba da se s njim halali, ako je u stanju. Ako to ne uradi, i ako to ne izmiri sada na dunjaluku on će biti za to tražen na Sudnjem danu. To spada u zulum od kojeg Allah, dž.š., ništa ne ostavlja.

Rekao je Poslanik, s.a.v.s.: “Ko bude imao kod sebe neku nepravdu prema svome bratu, neka je se danas riješi prije nego što ne bude ni dinara, niti dirhema. Ako bude imao dobrih djela, uzet će se od tih njegovih dobrih djela; a ako ne bude imao, onda će se uzeti od loših djela, od njegova brata i bacit će se na njega.” (Buhari, hadis je vjerodostojan)

Iz knjige “200 pitanja i isto toliko odgovora”
Autor: Hafiz el-Hakimi