Neophodnost izabira najljepših riječi kako bi se izbjegla smutnja među ljudima

506

U ovome kratkom predavanju se pojašnjava vrijednost i bitnost biranja najljepših riječi prilikom razgovora sa ljudima, te pojašnjenjava da je takav način razgovora uzrok odstranjivanja bilo kakvog šejtanskog djelovanja među ljudima.

Predavač : Uvejd b. Hamud el-Atvi
Izvor: Islamhouse.com
Priprema: Menhedz.com