Naslovnica Ostalo Aktuelne teme O riječima: Nije bitno koje si vjere, bitno je da si čovjek

O riječima: Nije bitno koje si vjere, bitno je da si čovjek

189

U zadnje vrijeme socijalne mreže bruje od izjava poput ove: „Nije bitno koje si nacije i vjere, nit je bitno da l’ slaviš Božić ili Bajram, bitno je da si čovjek!“

Ove izjave u najvećoj mjeri dijele i zagovaraju ljudi sa muslimanskim imenima, pogotovo u sezoni kršćanskih praznika, dok je rijedak slučaj da se ista gesla ponavljaju od strane kršćana u vrijeme muslimanskih praznika.

Moramo se složiti sa dijelom izjave da nije bitno koje si nacije, jer Allah nije uzdigao jedne ljude nad drugima na osnovu pripadnosti naciji, već po bogobojaznosti.

Kaže Allah u suri Hudžurat, 13: “O ljudi, mi vas od jednog čovjeka i žene stvaramo, i na narode i plemena dijelimo, da bi ste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah uistinu sve zna i nije Mu skriveno ništa.”

Kaže Allahov Poslanik alejhisselam na drugom mjestu: “Zaista, Arap nije bolji od nearapa, niti je nearap bolji od Arapa, niti je bijelac bolji od crnca, niti je crnac bolji od bijelca, osim u bogobojaznosti.“1

Međutim, da li je zaista nebitno koje si vjere, kako to misli jedan dio izmanipulisanog puka?

Ako je tačno da nije bitno jesi li kršćanin ili musliman, onda to znači da je svejedno da li vjeruješ da je Isus (Isa a.s.) Božiji sin ili, pak, vjeruješ da je on samo čovjek, kako to islam nalaže. Štoviše, u islamu je vjerovanje da je Isus Božiji sin zapravo veliki širk – najveći mogući grijeh.

Tako po ovim ljudima ispade sasvim nebitno da li činiš širk Allahu ili činiš djelo suprotno širku, jer, po slovu njihove izjave, sasvim je nebitno da li si vjernik u Allaha ili mušrik, sve dok si po njima „čovjek“, a ovakvo vjerovanje je bez sumnje nevjerstvo.

Ako ovi ljudi tvrde da vjeruju u Allaha, onda bi se morali povinovati Njegovom sudu, a On Uzvišeni kaže:

أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون

“Zar je onaj ko je vjernik poput onoga ko je fasik – nisu jednaki.”2  (Ovdje je fasik u značenju nevjernik, op. prev)

I kaže isto tako:

أم نجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون

“Zar ćemo muslimane sa nevjernicima poistovjetiti? Šta vam je, kako sudite?”3

Ne postoji razilaženje među muslimanima da je vjerovanje da je Isus Božiji sin – nevjerstvo, pa se onima koji izjednačuju ovo vjerovanje sa čistim monoteizmom (tevhidom) islama, obraćamo kur'anskim riječima: Šta vam je, kako rasuđujete!?

Ako bi neko prigovorio da izjava o “čovjeku” iz naslova predstavlja vid tolerancije spram drugih vjera, kazaćemo da pripadnici drugih vjera imaju svoja prava u islamu, ali je nedopustivo da se u ime tolerncije vlasnik najvećeg grijeha izjednači sa vlasnikom najboljeg djela.

(Menhedž)

Bilješke:

1 Detaljnije o stavu islama prema nacionalizmu čitaj ovdje.
2 Kur'an, 32:18.
3 Kur'an, 68:35-36.