Osam stvari od kojih se uticao Poslanik alejhisselam

450

Od ovih osam stvari Allahov Poslanik alejhisselam je često tražio zaštitu kod Allaha.

Hadis pojašnjava šejh Sa`d el-Haslan.