Naslovnica Akida “Nemoj biti ekstreman, budi umjeren!”

“Nemoj biti ekstreman, budi umjeren!”

599
islam, srednji put

Pitanje: Kakav je propis onog koji, kada se posavjetuje o djelu koje se kosi sa šerijatom, odmah počne govoriti: „Nemoj biti ekstreman, budi umjeren“, i htjeli bi da nam pojasnite (definiciju) umjerenosti?

Odgovor: Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:
Onaj ko bude posavjetovan o šerijatski zabranjenom djelu kako bi ga se klonio, ili o ostavljanju nekog vadžiba kako bi ga izvršavao, zatim dotični počne spominjati takve riječi, takav je pogriješio. Štaviše, obaveza mu je da onome ko ga bude posavjetovao zahvali, i da preispita sam sebe, pa ako je ono o čemu je savjetovan istina, onda se treba kloniti te zabranjene stvari kako bi izvršio obavezu.

A što se tiče njegovih riječi: „Ti si ekstreman“, ta, uistinu, strogoća, lahkoća i umjerenost se mjere po šerijatu, pa ono što je u skladu sa šerijatom to je umjereno, i ono što je dodato tome jeste ekstremno i strogo, a ono što je umanjeno od toga jeste popuštanje. Dakle, mjerilo u svemu tome je šerijat, a značenje (definicija) umjerenosti je ustvari podudaranje sa šerijatom, pa ono što se s njim podudara – to je umjereno.

Izvor: https://islamqa.info/ar/
Prevod: Menhedž