Naslovnica Islam Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika: Priča o poglavici plemena koji je izliječen...

Poučna kazivanja iz hadisa Vjerovjesnika: Priča o poglavici plemena koji je izliječen rukjom

652
vjerovjesnikova kazivanja

Peto kazivanje: Izliječenje šerijatskom rukjom

Prenosi se od Ebu Seida, radijallahu anhu, da je kazivao:

Trojica drugova Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, krenuli su na put i išli dok se nisu spustili do jednog od arapskih plemena, zatraživši da ih ugoste, ali ih oni nisu htjeli ugostiti. Utom je zmija ujela poglavicu tog plemena, pa su mu pripravljali sve i svašta, ali mu nije ništa koristilo. Kasnije je neko od njih rekao: ‘Kad biste otišli onoj skupini ljudi, što su odsjeli, možda bude nešto kod nekog od njih.’

Oni su im otišli i rekli: ‘Ljudi, našeg je poglavicu ujela zmija. Činili smo sve i svašta i nije mu koristilo, pa ima li štogod kod koga od vas?’

Tada je jedan između njih rekao: ‘Allaha mi, ja liječim Kur'anom, ali, Allaha mi, tražili smo od vas da nas ugostite, pa nas vi niste htjeli ugostiti i ja vam neću to raditi dok nam ne učinite neku naknadu.’ Tada su se oni pogodili s njima zajedno stado ovaca i on je otišao i počeo da mu puše (pljucka), i da uči: Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova… (tj. suru Fatihu) i najednom kao da je poglavica pušten iz okova, počeo je da ide bez ikakve bolesti.

Oni su im dali – rekao je Ebu Seid – njihovu plaću koju su s njima ugovorili. Potom je neko između njih kazao: ‘Podijelite nam!’, a onaj koji je liječio Kur'anom rekao je: ‘Ne radite to dok ne dođemo Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i ne izložimo mu šta je bilo, i ne vidimo šta će nam on reći!’ Tako su došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, izložili mu (slučaj), a on reče:

A ko ti je kazao da je ona (Fatiha, op.M) za liječenje? Potom je rekao: Pogodili ste se! Dijelite, a odijelite jedan dio i meni!, pa se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nasmijao. (El-Buhari, 2276)

Od koristi ovog kazivanja:

Prva korist: lijepo postupanje ashaba prema onima koji su se loše ponijeli prema njima i nisu ih ugostili, povodeći se u tome govorom Uzvišenog: „Dobro i zlo nisu isto! Zlo dobrim odagnaj, pa će ti dušmanin tvoj odjednom prisni prijatelj postati.“ (Fussilet, 34)

Druga korist: učenje sure El-Fatiha prilikom rukje liječi od ujeda (akrepa) i otrova… i to nije nimalo čudno, zato što je ona najvrijednija i najveličanstvenija sura u plemenitom Kur'anu.

Treća korist: blago pljuckanje uz učenje rukje je od uspješnih metoda liječenja, Allahovom dozvolom.

Četvrta korist: Kur'an je lijek za sve bolesti općenito, a ne kao što to većina ljudi misli, da on liječi samo od uroka i sihra.

Peta korist: izrazita bogobojaznost ashaba, radijellahu anhum, i njihov strah od haram imetka; oni su odbili uzeti imetak (ovce) koji je stečen rukjom, sve dok nisu o tome upitali Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem.

Šesta korist: dozvoljeno je uzeti nadoknadu za proučenu rukju, kao što je na to ukazao i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Pogodili ste se! Dijelite, a odijelite jedan dio i meni!


Autor: ‘Isam eš-Šaji'a
Iz knjige: “Selasune kissatin bilisani Muhammedin”, 18. str.
Priprema i naslov: Menhedž
Sva kazivanja na linku ovdje.