Naslovnica Islam Islam za početnike Činiti djela radi nekog drugog mimo Allaha

Činiti djela radi nekog drugog mimo Allaha

243
rijaluk-pretvaranje

Znaj da djela radi nekog drugog mimo Allaha ima više vrsta:

1 Nekada biva čisti rijaluk – pretvaranje koji se dešava pred stvorenjima radi nekog dunjalučkog cilja, poput stanja munafika u namazu, kao što je rekao Uzvišeni Allah: Kada ustaju da namaz obavljaju, lijeno se dižu i prikazuju se svijetu, a Allaha samo malo spominju.

Uzvišeni Allah je isto tako nevjernike opisao rijaom (pretvaranjem) rekavši: I ne budite kao oni koji su, da se pokažu svijetu, nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahova puta odvraćali.

Ovakva vrsta rijaluka gotovo da se ne može pronaći kod vjernika dok on obavlja neke obavezne ibadete, kakavi su namaz ili post. Međutim, moguće je da se pojavi u nekim djelima koja obuhvataju i druge ljude, ili ih drugi ljudi prilikom obavljanja vide, kao što su sadaka ili hadž. Iskrenost (ihlas) u tim slučajevima je rijedak, pa ipak nijedan musliman ne sumnja u to da je ovakvo djelo upropašteno i da čovjek zaslužuje srdžbu i kaznu Uzvišenog Allaha.

2 Nekada djelo biva radi Allaha, a rijaluk se naknadno pojavljuje. Ako se pojavi na samom početku, šerijatski tekstovi ukazuju na to da je to djelo ipak neispravno.

U Muslimovom Sahihu se prenosi od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: Allah, Slavni i Svevišnji, je rekao: ‘Ja sam neovisan od svih onih koje Mi pridružuju. Ko učini neko djelo čineći ga u Moje, ali i još nečije ime, Ja se odričem i njega i njegovog širka.’

3 U situaciji kada je djelo na samom početku radi Allaha, a zatim se naknadno pojavi rijaluk koji je samo u obliku pomisli kojoj se čovjek suprostavi i uspije je suzbiti – tada mu to, bez razilaženja među ulemom, neće pokvariti samo djelo i čovjek će biti nagrađen prema prvobitnom ispravnom nijetu.

Uzimanje ganime u džihadu

– Ako se pomiješa sa nijetom džihada, na primjer, nijet nečega drugog a ne rijaluk, poput uzimanja nadoknade radi činjenja hizmeta, uzimanja nešto od ganime ili trgovine, time se smanjuje nagrada džihada, ali ne propada i cijelo djelo. U muslimovom Sahihu se prenosi od Abdulaha bin Amra radijellahu anhu da je Vjerovjesnik alejhi selam rekao: “Zaista kada vojska uzme ganimu oni su time požurili trećinu nagrade, pa ako ne budu postigli ništa od ganime, njima će se nagrada upotpuniti.”


Iz knjige Dersovi odgoja iz hadisa vjerovjesnika
Autor: Halid el-Husejnan
Priprema i obrada: Menhedž
Ostali dersovi iz serijala ovdje