Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Predznak Sudnjeg dana: Učestale smrti od groma

Predznak Sudnjeg dana: Učestale smrti od groma

1350

Jedan od predznaka Sudnjeg dana su učestale smrti od groma. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Učestit će sijevanje munja kako se bude približavao Dan sudnji, tako da će čovjek doći kod naroda i upitati: ‘Koga je danas od vas pogodila munja,’1 a oni će mu kazati: “Toga, i toga, i toga.“2

Munja je, kao što je poznato, velika količina sjedinjene struje koja  sijeva iz neba zajedno sa grmljavinom i gromom, a Allah, ‘azze ve džell, je munjom uništio Semudov narod.

Kaže Uzvišeni: “I Semudu smo na pravi put ukazivali, ali, njima je bila milija sljepoća od pravog puta, pa ih je stigla sramna kazna od munje, prema onome kako su zaslužili.”3

I rekao je Uzvišeni također:

“A ako glave okrenu, ti reci:
Opominjem vas munjom onakvom kakva je pogodila Ada i Semuda?“4

A radi siline koju proizvodi munja (tj. grom, op.M), Allah ju je nazvao glasom strahovitim. Kaže Uzvišeni: “Pa je Semud uništen glasom strahovitim?“5

Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed elArifi

Priprema i naslov: Menhedž
Klikni ovdje za ostale predznake Sudnjeg dana iz iste knjige

Bilješke:

1 Tj. ko je umro od groma od vas.
2 Bilježi Ahmed, a jedan od prenositelja je Muhammed ibn Mus'ab koji je nepouzdan.
3 Prijevod značenja sure Fussilet: 17.
4 Prijevod značenja sure Fussilet: 13.
5 Prijevod značenja sure El-Hakka: 5.