Naslovnica Akida Propis ulaganja truda (uzimanja uzroka koji vode do cilja)

Propis ulaganja truda (uzimanja uzroka koji vode do cilja)

168
islamske teme

Sva vjera se sastoji od mudrosti i propisa i zasnovana je na pravdi i dobročinstvu, odredbi i sudbini, znanju i praksi.

Sve što je Allah odredio za čovjeka, bilo da se radi o dobru ili zlu, povezano je sa uzrocima (sebebima).

Uzroci koji vode do dobra su vjerovanje i pokornost, a uzroci koji vode do zla su nevjerovanje i griješenje.

Čovjek postupa shodno odredbi Allaha i shodno mogućnosti izbora koju mu je On podario i sve što je Allah odredio, bilo da se radi o sreći ili žalosti, stiže do čovjeka na osnovu uzroka koje čovjek čini svojim slobodnim izborom koji mu je Allah podario.

Postoje uzroci koji se moraju učiniti da bi se ušlo u Džennet, a onaj ko te uzroke ne učini ući će u Vatru (to su uzroci kao što su pokornosti Allahu i Poslaniku, op.M).

Allah Uzvišeni veli:

1. Ovo je pouka, pa ko hoće držaće se puta koji Gospodaru njegovu vodi – a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće – Allah, uistinu, sve zna i mudar je, On koga hoće uvodi u milost Svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju. (Ed-Dehr, 29-31)

2. To su Allahovi propisi. Onoga ko se pokorava Allahu i Poslaniku Njegovu – On će uvesti u džennetske bašče, kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, i to je uspjeh veliki. A onoga ko se bude protiv Allaha i Poslanika Njegova dizao i preko granica Njegovih propisa prelazio – On će u vatru baciti, u kojoj će vječno ostati; njega čeka sramna patnja. (En-Nisa, 13-14)

Alija, neka je Allah zadovoljan sa njim, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svakome od vas je već određeno mjesti u Džennetu ili Vatri. Ashabi upitaše: ‘Zašto se onda trudimo, zar da se ne oslonimo na to što je već određeno?‘ Poslanik im reče: ‘Ne, nego vi se trudite, jer svakome je olakšano da čini djela koja ga vode do mjesto koje mu je određeno.’ Zatim je proučio: Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim – njemu ćemo Džennet pripremiti; a onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim – njemu ćemo Džehennem pripremiti.“ (Bilježe Buharija, br. 4945, i Muslim, br. 2647, i ovo je njegova verzija)

linija

Napisao: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Iz knjige Iman u kader
Priprema i naslov: Menhedž (ostali dijelovi serijala ovdje)