Adabi vjernice van kuće

Neka je sva hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, Koji nas uputi na Pravi put i poduči nas onome što nismo znali, a On je Sveznajući, Stvoritelj nebesa i Zemlje, Najmilostiviji. Neka je salavat i selam na Muhammeda, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svim svjetovima, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Cijenjena sestro, sretna sam što mi je Uzvišeni Allah omogućio da se ponovo čujem s tobom i da ponovo uputimo jedna drugoj nekoliko riječi, pokoravajući se Njemu Uzvišenom. Ovom prilikom htjela sam da porazgovaram s tobom o mom i tvom ponašanju van naše kuće, kako bismo uljepšale naše ponašanje, pokorile se našem Uzvišenom Gospodaru i postigle bogatstvo naših duša. Allaha Uzvišenog molim da primi od nas ovo djelo, da nas nagradi za njega ukoliko pogodimo, a oprosti ukoliko u njemu nešto pogriješimo, doista je On najbolji zaštitnik i pomagač!

Rekoh, cijenjena sestro, neophodno je da porazgovaramo o našem ponašanju van kuće, kako bismo se izgradile za takve, eventualne situacije i kako bi drugi prepoznali u našem ponašanju ljepotu i čistotu islamskog odgoja, shvatili brigu i pažnju koju islam nudi ženi, podučava je kako da bude pokorna svome Gospodaru u svakoj situaciji, a ne da bude na svakom koraku, dostupna nemoralnim ljudima i njihovim prezrenim idejama.

Prvi adab vjernice van kuće jeste obaranje pogleda. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: “A reci vjernicama neka obore poglede svoje…” (En-Nur, 31)

Od Ebu-Hurejre, radijallahu te'ala ‘anh, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, rekao: “Doista je Allah propisao čovjeku određeni dio bluda kojeg će neminovno učiniti. Tako je blud očiju – pogled…”

Od Ummu-Seleme, radijallahu te'ala ‘anha, se prenosi da je bila zajedno sa Mejmunom kod Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kada je kod njega došao Ibn Ummi Mektum. To je bilo poslije propisivanja hidžaba. Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, im je rekao: “Pokrijte se pred njim.” Ummu-Seleme je rekla: “Allahov poslaniče! Zar on nije slijep?! Ne vidi nas, niti nas poznaje!” Odgovorio je: “A jeste li vi slijepe?! Zar ga vi ne vidite?!” (Tirmizi)

Jesi li vidjela, plemenita sestro, dokle dopire naredba i ljubomora Allahovog poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem?! A pogledajte današnje muslimane kako puštaju svoje žene na ulice, ne odgojivši ih prethodno. Kako se miješa s drugim ljudima, gledajući u njih i oni u nju! Zar nemaju nimalo ljubomore i stida?! Zato, kao što je obaveza muškarcu muslimanu da obori svoj pogled, isto tako ništa manje je i obaveza ženi muslimanki da obori svoj pogled.

Drugi adab našeg ponašanja van kuće, plemenita sestro, jeste da vodimo računa o našoj odjeći i našim ukrasima. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: “… i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje…” (En-Nur, 31)

Neophodno je da ti ukažem na neke uslove naše odjeće u kojoj izlazimo među ljude strance.

Neophodno je da naša odjeća prekriva cijelo naše tijelo, jer naše tijelo svo je avret – stidno mjesto i to je značenje prethodno spomenutih Allahovih, subhanehu ve te'ala, riječi. Neophodno je da naša odjeća bude deblja i šira kako ne bi naše tijelo, koje je Uzvišeni Allah dozvolio samo našim supruzima, ocrtavala i oslikavala i privlačila poglede drugih. Izlazak žene muslimanke u kratkoj, tijesnoj, s prijeda ili odozada otvorenoj odjeći, pri čemu bivaju otkriveni dijelovi njenog tijela, strogo je zabranjeno. Subhanallah! Gdje je ljubomora njenog muža i gdje je njen stid!? Naša odjeća ne smije biti ukrašena i izazovna kako ne bi privlačila poglede drugih.

Naša odjeća ne smije biti namirisana. Zar nisi čula riječi Ebu-Hurejre, radijallahu te'ala ‘anh, kada je jedne prilike osjetio miris žene dok je prolazila pored njega. Upitao ju je: “Robinjo Silnoga! Je li se to vraćaš iz mesdžida?!” Odgovorila je: “Da.” Ponovo ju je upitao: “Namirisala si se?!” Odgovorila je: “Da.” Na te riječi Ebu-Hurejre joj reče: “Doista sam čuo svog miljenika, Ebul-Kasima, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako kaže: ‘Allah neće primiti namaz žene koja se namiriše pri dolasku u ovaj mesdžid, sve dok se ne vrati i okupa, a njeno kupanje je poput kupanja od dženabeta!'” (Ibnu-Madže)

Jesi li čula riječi Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, koje prenosi Ebu-Musa, radijallahu te'ala ‘anh?! Allahov poslanik je rekao: “Svako oko je bludnik! I svaka žena koja se namiriše i prođe pored iskupljenih ljudi je takva i takva, tj. bludnica.” (Tirmizi, Ebu-Davud i Nesai)

Svojom odjećom ne smijemo se, plemenita sestro, poistovjećivati sa muškarcima, kao i sa nevjernicama. Boj se Allaha, ti koja izlaziš otkrivena, koja se uljepšavaš pred stranim ti ljudima i miješaš se s njima. U hidžabu je Allahovo zadovoljstvo. Njegova, subhanehu ve te'ala, ljubav prema tebi, kao i, ukoliko ga ostaviš, Njegova srdžba prema tebi! Dobro znaj da nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju!

Treći adab mog i tvog ponašanja na ulici, van kuće, jeste da vodimo računa o našem hodu. Uzvišeni Allah je rekao, kao što stoji u prijevodu značenja: “… i neka ne udaraju nogama svojim da bi se čuo zveket nakita njihova koji pokrivaju …” (En-Nur, 31)

U pagansko doba, žene kada bi izlazile van kuće na svoje noge bi stavljale nakit, kako bi on, dok bi hodale, zveketao i privlačio poglede drugih. Ne misli da je to bilo samo u paganskom dobu i da nije prisutno u našem vremenu. Šta je sa visokim potpeticama?! Svrha tog paganskog nakita i današnih visokih potpetica je ista, bez ikakve razlike!

Četvrti adab našeg ponašanja na ulici jeste smiren hod, pun odgoja i čestitosti, pri čemu nećemo otkrivati izazovne dijelove svoga tijela.

Peti adab našeg ponašanja na ulici jeste izbjegavanje gužve i miješanja sa muškarcima.

Od Ebu-Usejda el-Ensarija, radijallahu te'ala ‘anh, se prenosi da je čuo Allahova poslanika, sallallahu ‘alejhi ve sellem, kako izlazeći iz mesdžida govori ženama: “Sačekajte, doista vama ne pripada sredina puta! Idite krajem puta” Ebu-Usejd kaže: “Žena bi se poslije toliko prislonula uz zid, da bi joj se odjeća zakvačala za njega.” (Ebu-Davud, 5272)

Od Ummu-Seleme, radijallahu te'ala ‘anha, se prenosi da bi Allahov poslanik, sallallahu ‘alejhi ve sellem, nakon što bi predao selam, ostao nakratko na svome mjestu, kako bi žene mogle da izađu prije ljudi.

Ibnul – Kajjim , rahimehullahu te'ala, kaže: “Nema sumnje da je miješanje žena sa muškarcima izvor svakog zla i od najvećih razloga spuštanja kazni…” (Etturuk el-hukumije, str. 407)

Šesti adab ponašanja vjernice na ulici jeste šutnja.

Ukoliko se ukaže potreba za govorom, vjernica tada govori. Ona u hodu i razgovoru sa svojom sestrom vjernicom ne diže glas, ne smije se, niti se raspravlja kako ne bi podizala svoj glas.

Sedmi adab našeg ponašanja na ulici jeste nazivanje i širenje selama ženama, čime tragamo za dobrim vjernicama, upoznajemo se s njima i zbližavamo. Nakon toga pružamo im toplinu našeg vjerničkog srca kako bi i one osjetile ljepotu vjerničkog druženja koju osjećamo ja i ti sada dok razgovaramo i savjetujemo se u ime našeg Svevišnjeg Gospodara.

Molim Ga, subhanehu ve te'ala, da nas ostavi i poživi u ovakvom stanju sve do našeg ponovnog susreta. Do tada pozdravljam te najljepšim pozdravom, pozdravom stanovnika dženneta: Es-Selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuhu.

Napisala: Ummu Muhammed
Izvod: El Asr
Obrada i naslov: Menhedž