Šta je Allah kazao meleku Džibrilu o osobi koju On (Allah) voli?

2297

Dirljiv razgovor između Allaha, azze we dželle, i Džibrila, alejhisselam. Šta je Allah kazao Džibrilu o osobi koju On (Allah) voli?