Naslovnica Daije Husejn Jakub “Ustrajan si u grijesima i nastojiš prevariti obavljajući neke ibadete. Tako mi...

“Ustrajan si u grijesima i nastojiš prevariti obavljajući neke ibadete. Tako mi Allaha, to je spletka!”

1135
ustrajnost u grijehu

Veliki broj ljudi živi na dunjaluku ophodeći se prema Allahu sa spletkama. Sa ženom se ophodi sa spletkama i obmanama, s ocem, direktorom, kolegom, komšijom, sa svima se ophodi sa spletkama i obmanama, pa počne umišljati kako može spletkariti i Allahu.

Obrati pažnju na jako opasne riječi imama Ibn Dževzija kada kaže: “Ustrajan si u grijesima i nastojiš prevariti obavljajući neke ibadete. Tako mi Allaha, to je spletka.”

Pa tako vidiš čovjeka kako je obećao djevojci da se sretne s njom, sjedi u džamiji (mesdžidu) na džumi ispred hatiba i razmišlja o sastanku. To je ustrajavanje u grijehu. Zar spletkariš svome Gospodaru?! Jede haram, uzima mito, a pored toga klanja, udjeljuje i obavlja umru – pa kome spletkariš?!

Naći ćeš u mesdžidu onoga koji sjedi i čini istigfar, a cigarete mu vire iz džepa. Ustrajava u grijehu, a govori: “Gospodaru, oprosti mi!” Kome spletkariš?! A još čudniji je onaj, koji kada čuje ove riječi govori inateći se: onda se neću pokajati i neću klanjati. Ne, ne… ja ti ne govorim ove riječi da bi ti uzvratio na takav način, već ti govorim kako ne bi spletkario svome Gospodaru, jer je On taj Koji te je stvorio i Koji te zna.

Onaj, koji je obećao djevojci sastanak i došao klanjati džumu, spletkari. Da, to je spletka. Čudno je kad nakon toga takav kaže: onda neću više klanjati. To je još veća greška. To je sljepilo srca. Umjesto da kažeš riječi kajanja, ti govoriš suprotno. Sačuvaj nas takvog postupka, Gospodaru naš!

Ustrajan si u grijesima i nastojiš prevariti obavljajući neke ibadete, to je spletka. Zato kada čuješ ove riječi ne govori nikako ”ne” pokoravanju, već trebaš reći ”ne” grijesima.

Ovdje naglašavamo da je velika razlika između onoga koji griješi a zatim traži oprost uz kajanje i donosi odluku da se više ne vraća grijehu, i onoga koji spletkari čineći loša djela. Također velika je razlika između onoga koji grijeh uradi iz neznanja pa se potom pokaje, i onoga koji planira grijeh, spletkari i ustrajava u njemu.

Ovo je ono što se da uočiti iz prethodnih ajeta, odnosno postojanje razlike između onoga ko upadne u grijeh zbog preovladavanja strasti, džehla i velikog gafleta (nemara) i onoga ko spletkari, služi se lukavstvom, planira i traži šubhe ne obazirući se na pravila i principe. Zato je kazna za onoga ko spletkari veća od kazne za onoga ko samo čini grijeh.

Zato kada ti se kaže: pretvaraš se čineći neke ibadete, a ustrajavaš na grijesima, nemoj odgovarati: onda neću klanjati sve dok ne prestanem sa grijesima! A zašto ne ostaviš grijehe i nastaviš s namazom?! Gospodaru moj, oprosti svakom grešniku muslimanu!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, kaže:

“Spletka, obmana i pronevjera će u vatru.”1

Stoga nemoj spletkariti kako se tebi ne bi pravile spletke.

“One koji griješe sigurno će stići od Allaha poniženje i patnja velika zato što spletkare.” (Kur'an, 6:124)

“Oholost na Zemlji i ružno spletkarenje – a spletke će pogoditi, upravo, one koji se njima služe.” (Kur'an, 35:43)

 

Autor: Husejn Ja'kub
Iz djela “Put ka oprostu Milostivog Gospodara”

Bilješka:

1Hadis bilježi Hakim u “Mustedreku”, 4/607. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u “Sahihul džami'i es-sagir”, 6602.