Naslovnica Islam Poziv u islam Nevjerovatan primjer sabura čovjeka kome su odsjekli nogu

Nevjerovatan primjer sabura čovjeka kome su odsjekli nogu

760
sabur

Najbolji primjer – slučaj Urveta b. Zubejra

Kada mu je gangrena zahvatila nogu, halifa Velid je poslao doktore do njega i oni su mu rekli: “Ako ne odsiječeš nogu, proširit će se i na ostatak tijela i umrijet ćeš.” On je rekao da mu je odsijeku.

Htjeli su da mu daju neko sredstvo za smirenje, neki narkotik; alkohol, ječmeno piće ili slično (nešto što je najsličnije današnjoj lokalnoj ili općoj anesteziji) kako ne bi osjetio bolove. On je rekao: “Moj Gospodar me je stavio na kušnju kako bi vidio da li ću osaburiti, pa zar da se opirem Njegovoj odredbi? Kada stanem na namaz, onda mi odsijeci te nogu.”

Oni su mu sjekli nogu dok je bio na namazu, a on toga nije bio ni svjestan. Kada su došli do kosti, spustio je glavu na jastuk i izgubio svijest. Kada je došao sebi, znoj mu je oblivao čelo i lice, a on je izgovarao la ilahe illellah i ponavljao tekbire. Uzeo je odsječenu nogu u ruke i poljubio je, a onda rekao: “Tako mi Onoga ko je dao da me nosiš, On zna da nisam išao tobom u grijeh ili haram, ili u nešto čime Allah nije zadovoljan.”

Onda je naredio da se noga opere, namiriše i da se umota u ćefin. Onda je poslao tu nogu, strpljiv, ustrajan i nadajući se nagradi, u mezarje da se ukopa. Kada su mu došli na žalost, on je rekao: “Hvala Allahu, Koji je od mene uzeo jedan organ, a ostavio ostale.”

Kažu: “Kada su mu patrljak noge stavljali u vrelo ulje kako ne bi došlo do infekcije rane, došla mu je vijest da mu je poginuo jedan od sinova. On je rekao: ‘Hvala Allahu. Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo. Allahu moj, zaštiti me u mojoj nevolji i nadoknadi mi boljim od toga. Ako je i uzeo jedno dijete, ostavio mi je ostalu djecu i neka je hvala Allahu na Njegovoj dobroti.”‘1

Iz knjige “Enciklopedija islamskog ponašanja”
Autor: Ejmen Ahmed Muzejjen
Naslov i priprema: Menhedž

Bilješka:

1 Slučaj se desio za vrijeme Velida b. Abdilmelika. Njemu je došao neki slijepac povrijeđenog lica. Kada ga je Velid pitao za stanje, on je rekao da je imao imetak i djecu i da je otputovao sa porodicom i imetkom i da su zanoćili u Dolini Gurre. Naišla je poplava i odnijela sve što su imali sa sobom. Njemu je ostala samo deva i malehno dijete. Deva mu je pobjegla i kada je krenuo da je traži, vuk je došao i odnio mu dijete. Deva ga je udarila u lice i izbila mu zube i oslijepila ga. Velid je rekao: “Odvedite ga Urvetu neka vidi da postoji neko ko je većeg sabura od njega. (Evfel-edžru fi hulukissabri, str. 73-74)