Naslovnica Islam Brak i porodica Traži od svoje žene da ima spolni odnos, ali se prema njoj...

Traži od svoje žene da ima spolni odnos, ali se prema njoj ne odnosi lijepo, pa da li je njoj dozvoljeno da ga odbije?

3773
islamski brak

Pitanje:

Ja sam udata žena, imam dvoje djece i hvala Allahu pridržavam se vjere kao i moj muž. Naš brak je sklopljen iz ljubavi, vjere smo se prihvatili dvije godine nakon sklapanja našeg braka, kajemo se zbog načina na koji smo se upoznali, i nadam se da ćete biti raspoloženi da nam pojasnite sljedeće pitanje: među nama se često dešavaju mali problemi, i svejedno da li sam ja kriva za to ili on, ja uvijek prva nastojim da se pomirimo. Plašim se da se naš brak ne rasturi, i plašim se za svoju djecu. On se stalno žali da ja podižem svoj glas, ja znam da je za ovo u pravu i nastojim da sebe promijenim na bolje, sada među nama postoji problem a to je: moja djeca su se razboljela, htjela sam da ih odvedemo kod ljekara, on je u tom trenutku klanjao jaciju, malo je okasnio a ljekar napušta svoju ordinaciju ranije. Obukla sam svoju odjeću i djeci sam obukla njihovu i čekala sam ga da se vrati da bi odmah nakon toga otišli. Kada se on vratio našao nas je da smo spremni da izađemo, pa se žestoko rasrdio zbog moje odluke da i ja pođem sa njim kod ljekara bez da sam ga prethodno pitala, pa je nakon toga odbio da ide, puno sam ga molila ali je i pored svega odbio i izašao da u apoteci kupi lijekove, donio je pogrešne lijekove pa je opet izašao da donese druge, termin zakazan kod ljekara je prošao, ja sam počela plakati zbog toga. Preko noći se temperatura kod mog sina popela na 40 stepena, i pored svega što je uradio nije htio da prizna da je on krivac zbog našeg neodlaženja ljekaru, on je od tada ljut na mene i ne obraća mi se osim sa naredbama. Ovakvo naše stanje traje 4 dana, i nikako mi se ne smješi u lice. Pored svega ovoga, on od mene traži njegovo pravo u postelji, ja znam da žena zaslužuje žestoku kaznu ako odbije. Molim ga da se prema meni odnosi na lijep način da bih ja mogla da mu udovoljim ono što od mene traži, ali on odbija i rekao mi: želim da mi budeš poput prstena na ruci, i od mene traži da mu se besprekorno pokoravam, takav postupak dokazuje sa hadisima Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, o ženinom činjenju sedžde svome mužu, i drugim predajama, ja isto tako od njega zahtijevam da se lijepo i fino prema meni odnosi, a on odgovara: „Nemaš pravo da postavljaš uslove kada muž od tebe traži da mu se odazoveš u postelji.“ Ja sam na lijep način od njega tražila da se prema meni lijepo odnosi pa mi on kaže: Ja tebe niti udaram niti ponižavam, i do sad od mene nisi doživjela loše ponašanje. I tako je i bilo ja sam mu se odazvala iz straha od Allahovog prokletstva, i dok je on sa mnom imao odnos ja sam cijelo vreme plakala, ali to na njega nije nimalo utjecalo, i dalje se isto tako ponaša. Na kraju sam mu rekla ako se prema meni ne ophodiš lijepo ja ti ne mogu udovoljiti u onome što od mene budeš taražio, ali on odbija i ponaša se kako hoće. Ja sad želim da se na njega požalim njegovoj majci i da budem zadovoljna sa onim što ona odluči, ali je i to odbio i rekao: da ako ovo uradim da ću izaći iz pokornosti mužu, i da me kod Allaha čeka žestoka kazna. Pa vas ja u ime Allaha zaklinjem da mi pojasnite kakav je šerijatski propis po ovom pitanju? Da li da mu se pokoravam iako se on ovako prema meni ponaša, ili da ga odbijem? Ako ga budem odbila da li ću zbog toga biti kažnjena? I da li da se žalim mojoj ili njegovoj majci, ili mome ili njegovom ocu, ili kako da postupim? Uz znanje da je on to odbio a ja ne mogu živjeti na ovakav način. Allah vas nagradio najboljom nagradom.

Odgovor:

Hvala pripada samo Allahu.

Kao prvo: potrebno je da supružnici nastoje da ispunjavaju prava i obaveze jedni prema drugima, da se lijepo ophode, da se velikodušno i lijepo odnose jedni prema drugima, i da rješavaju probleme na koje naiđu na blag način i sa razumjevanjem, postupajući po riječima Uzvišenog: “I prema njima se velikodušno ophodite.“ (En-Nisa/19), i Njegovim riječima: “I na njima je od dužnosti isto onoliko koliko i prava imaju, a muževi su iznad njih za deredžu.“ (El-Bekara/228)

A stvar koja u tome pomaže je navikavanje duše da se pokorava šerijatskom sudu i da se njemu potčini kada dođe do razilaženja, da bi se na taj način spoznalo ko griješi a ko ispravno postupa. Kada bi se supružnici vladali po ovome, postigao bi se ogroman hajr, zato što nema  braka a da u njemu ne dolazi do razilaženja. Kada bi se svaka strana okrenula od druge, i čekala da druga strana potraži pomirenje, problem bi postajao samo veći, i njegovo trajanje bi se oduljilo a šejtan bi pronašao načina kako da ubaci mržnju i netrpeljivost u srca. Stoga, savjetujem da se sa svojim mužem složite oko toga da vam šerijat presudi, i da onaj ko bude krivac požuri sa traženjem oprosta bez obzira o kakvoj se pogrešci radilo.

Drugo: Ako jedan od supružnika uskrati drugome nešto od obaveza, drugi nema pravo da uzvrati prvom tako što će i on uskratiti, naprotiv na njemu je da izvrši ono što mu je naređeno, da bi bio od onih koji se Allahu pokoravaju i slijede Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u tome je hajr, uspjeh i lijepa završnica, pa ako bi muž uskratio nešto od prava prema svojoj ženi, bilo da je riječ o udjeljivanju ili odjevanju, ili se prema njoj grubo ponio, ili je uvrijedio riječima ili djelima, njoj nije dozvoljeno da i ona na isti način prema njemu postupi ili da se ne odazove ako je pozove u postelji, zato što je to stvar koja je naređena šerijatom, i ako se to ne ispuni zaprećeno je žestokom kaznom i time čovjek upada u grijeh.

Stoga, ženi nije dozvoljeno da radi nešto poput ovoga. Prenosi Buharija (3237) i Muslim (1736) od Ebu Hurejre – radijellahu anhu – da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: “Kada čovjek pozove svoju ženu u postelju, pa ona to odbije, pa on na nju zanoći srdit, meleki je proklinju sve do zore“.

Zato, požuri da budeš pokorna svome mužu, i nemoj na loš odnos uzvraćati lošim. Ne, nego uzvrati sa lijepim, kao što je rekao Uzvišeni: “A loše i dobro nije isto. Ti uzvrati lijepim, pa će onaj koji je tebi bio neprijatelj postati prisan prijatelj. A ovo ne mogu osim oni koji su strpljivi, i ovo ne mogu osim oni koji imaju veliki udio.“ (Fusilet/34, 35)

A što se tiče toga da se požališ njegovoj majci ili svojoj majci, u takvom postupku nema nikakve prepreke. Hind  bint Utbe se žalila na svoga muža Ebu Sufjana, radijellahu anhuma, Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Čak je skupina žena otišla i žalila se na svoje muževe, pa je to Poslanik spomenuo riječima: „Mnogo žena je došlo kod porodice Muhameda žaleći se na svoje muževe, a ti takvi zaista nisu od najboljih.“ (Prenosi ga Ebu Davud/2146, Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

Međutim, mi te ne savjetujemo da ovo uradiš, ako si već to predložila njemu a on je to žestoko odbio. Bojim se da će on ustrajati u svom inatu, i da posljedice budu samo negativne i gore nego što očekuješ. Zato, odgodi malo sa ovom odlukom, i pokušaj sa njim još jednom na lijep, lagan i blag način, sa razumijevanjem i ljubavlju, pa ako misliš da će da prihvati da pročita ovo o vašem  problemu i da prihvati naš savjet, pokaži mu ovo, možda će Allah dati da se pomirite i da se sastavite na hajru.

Treće: Mužu se treba reći: Boj se Allaha Uzvišenog, i izvrši ono što ti je obaveza i nemoj prijetiti! Rekao je Uzvišeni Allah: “A one imaju prava isto koliko i obaveza, a muškarci su iznad njih za deredžu. A Allah je Snažan i Mudar.“ (El-Bekara/228)

Rekao je Dahhak: “Ako je ona pokorna Allahu i pokorna je svome mužu, na mužu je da se lijepo prema njoj ophodi, i da je ničim ne uznemirava i da joj udjeljuje koliko je u mogućnosti“.

Rekao je Ibn Zejd: “Neka se Allaha oni boje po pitanju žena, kao što je na ženama da se boje
Allaha kada su njihovi muževi u pitanju.“

Rekao je Ibn Abbas, radijellahu anhu: “Ja volim da se uljepšavam svojoj ženi, kao što volim da se ona meni uljepšava, zato što Allah Uzvišeni kaže: “One imaju prava isto koliko i obaveza“. Rekao je Uzvišeni:“I prema njima se lijepo ophodite, a ako vam postanu mrske, pa možda nešto mrzite a Allah u tome mnogo dobra podari.“ (En-Nisa/19)

Rekao je imam Ibn Kesir, rahimehullahu: „Vaše govore prema njima uljepšajte, kao i vaša djela i vaše izglede shodno vašim mogućnostima, kao što i ti voliš to od nje, pa tako i ti postupi prema njoj, kao što je Uzvišeni rekao: ‘One imaju prava isto koliko i obaveza’, (El-Bekare/228) i Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam najbolji prema mojim ženama“. Od njegovog ahlaka, sallallahu alejhi ve sellem, je bilo i to da se lijepo ophodio prema ženama, da se stalno smiješio, da se igrao sa svojom porodicom i da je bio blag prema njima, udjeljivao im je i šalio se sa njima. Tako da se jedne prilike natjecao sa Aišom, majkom vjernika, a ona je o tome rekla: „Sa mnom se natjecao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i pretekla sam ga, to je bilo prije nego što sam dobila na težini, pa smo se opet natjecali nakon što sam dobila na težini pa me je on pretekao, i rekao: “Ovo ti je za onaj prvi put.“ Sve njegove žene bi se sakupile u kući žene kod koje bi Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zanoćio, te bi ponekad zajedno svi večerali, a zatim bi se svaka vratila svojoj kući. Spavao bi sa nekom od njegovih žena u istoj (haljini), sa svojih ramena bi spustio ogrtač i spavao bi u izaru (donjem dijelu odjeće). Nakon što bi klanjao jaciju, vratio bi se kod svoje žene malo bi o nečemu razgovarali a onda bi zaspao, želeći time da ih oraspoloži, sallallahu alejhi ve sellem. Allah je Uzvišeni rekao: “Zaista vi u Poslaniku imate divan uzor.“ (El-Ahzab/21) [Završen citat iz tefsira Ibn Kesira,2/242]

Pogledaj riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Neko od vas naumi da bičuje svoju ženu kao što bičuje roba, a možda će sa njom spavati na kraju dana.“ (Prenosi ga Buharija/4942) i Muslim/2855)

I znajte da je ružno po fitri,  od omraženog ponašanja i lošeg ophođenja prema ženi da joj uskratiš njezino pravo, a zatim od nje tražiš da sačuva tvoju čednost, i da ti ona da tvoje pravo, pored toga što je postelja zajedničko pravo. Pa, kao što je na njoj da se brine o tvom pravu i potrebama, i na tebi je obaveza da vodiš računa o njenom pravu i potrebi, a od stvari koje je on obavezan uraditi je i to da se udalji (ostavi) sve ono što će kod nje izazvati odbojnost prema njemu, svejedno se radilo o riječima ili djelima.

Rekao je hafiz Ibn Hadžer, rahimehullah: “Kontekst navedenog hadisa ukazuje da se razuman čovjek treba paziti i udaljiti od toga da ne upadne u od jednu od ove dvije stvari: da pretjeruje sa udaranjem svoje žene, a da zatim u istom danu ili noći sa njom ima spolni odnos, jer odnos ili zadovoljavanje sa svojom ženom biva poželjnim onda kada duša tome naginje i to priželjkuje, a što se tiče onoga ko je bičevan on uglavnom osjeća odbojnost od onoga ko ga je bičevao, pa je zato ovdje Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ukazao da je ovakav postupak pokuđen, a ako je neophodno da je udari radi odgoja neka to bude malo, kako ne bi došlo do odbojnosti. Stoga neka ne pretjeruje sa udaranjem.“ [Kraj citata iz Fethul-Barija, (9/303)]

Zato, neka ti Poslanik sallallahu alejhi ve sellem bude najbolji uzor jer je on bio najbolji čovjek prema svojim ženama, desilo bi se da  ga neka od njegovih žena rasrdi i udalji se od njega, a on bi joj to oprostio i preko toga prošao. Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojim žemama.“ (prenosi ga Tirmizi (3895) i Ibn Mađe (1977) a Albani ga je ocjenio vjerodostojnim)

Rekao je, sallallahu alejhi ve sellem: „Oporučujem vam da se prema ženama  lijepo ophodite.“ (prenosi ga Buharija/3331 i Muslim/1468)

A Buharija (2468) i Muslim (1479) prenose od  Omera radijellahu anhu da je rekao: „Mi Kurejšije smo vladali našim ženama , a nakon što smo došli u Medinu, našli smo ljude nad kojim njihove žene vladaju. Pa su naše žene počele učiti od njihovih žena, moja kuća je bila kod Beni Umejje ibn Zejda, pa sam se jednog dana rasrdio na moju ženu, pa mi je počela uzvraćati, ja sam joj to negirao, pa je na to rekla: Zašto mi to negiraš, a žene Poslanika sallallahu alejhi ve sellem mu uzvraćaju, i neka od njih ga napusti čitav dan sve do noći! Pa sam odmah ustao i uputio se prema Hafsi, pa sam joj rekao: zar ti uzvraćaš Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem? Pa je rekla: Da! Pa sam opet upitao: Da li je istina da ga neka od vas napusti čitav dan sve do noći? Pa je rekla: Da!! Rekao sam: Zaista je propala i izgubljena ona od vas koja tako postupa, zar je neka od vas sigurna da se Allah neće na nju rasrditi zbog srdžbe Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa da bude od upropaštenih? Nemoj  uzvraćati Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i nemoj od njega ništa tražiti, ako ti nešto zatreba, to od mene zatraži.“

Zato je potrebno da čovjek bude blag  i dobar sa svojom porodicom, i da ne smatra ružnim da žena kaže svoje mišljenje o nekoj stvari, ili da ga pretekne u nečemu što nije grijeh, zato što su žene poput muškaraca, koliko je samo žena koje su razumne i razborite.

Mi za nas i vas tražimo od Allaha uspjeh i ispravnost.

A Allah najbolje zna!

Izvor: https://islamqa.info
Prevod: Menhedž