Naslovnica Akida Predznaci Sudnjeg dana Veliki predznak Sudnjeg dana: Izlazak Sunca sa zapada

Veliki predznak Sudnjeg dana: Izlazak Sunca sa zapada

621
Predznak Sudnjeg dana - izlazak sunca sa zapada

Ovaj će predznak vidjeti i malo i veliko, jer će biti ogromna promjena koja se desila nad nečim najtemeljitijim u životu. Ljudi će ujutro ustati i uobičajeno očekivati izlazak Sunca sa istoka, odakle sviće, od kako je Uzvišeni Allah stvorio Zemlju i ono što je na njoj. Ali će ono izaći sa zapada, a tada ljudima pokajanje više neće biti primano.

Ajeti koji kazuju o izlasku Sunca sa zapada

Kaže Uzvišeni: “Zar oni čekaju da im meleki dođu, ili da im Gospodar tvoj dođe, ili neki predznaci od Gospodara tvoga? Onoga dana kada neki predznaci od Gospodara tvoga dođu, nijednom čovjeku neće biti od koristi to što će tada vjerovati, ako prije nije vjerovao, ili ako nije kao vjernik kakvo dobro uradio. Reci: “Samo vi čekajte, i mi ćemo, doista, čekati!” (Prijevod značenja sure El-En'am: 158)

Hadisi koji govore o izlasku Sunca sa zapada

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada se dogodi troje, neće nikome koristiti vjerovanje ako nije vjerovao prije toga, ili ako kao vjernik nije kakvo dobro učinio: izlazak Sunca sa zapada, pojava Dedždžala i izlazak Životinje iz zemlje.“1

Zatvaranje vrata pokajanja, nosi mudrost u činjenici da je vjerovanje u mnogim svojim segmentima povezano sa vjerom u nevidljivo, a kada se Sunce pojavi sa zapada, bit će jasno i vidljivo – bit će to vjera u nešto što se vidi, što je očigledno, poput vjerovanja faraona koji je povjerovao kada se počeo gušiti.

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neće nastupiti Čas sudnji dok Sunce ne izađe sa zapada, pa kada izađe i ljudi će ga vidjeti, svi će redom povjerovati. Ali tada neće nikome koristiti vjerovanje ako nije vjerovao prije toga, ili ako kao vjernik nije kakvo dobro učinio. l, zaista, nastupit će Čas sudnji, a dva čovjeka će razastrti odjeću između sebe, pa je neće ni kupiti, ni prodati, a ni saviti.2 l, zaista, nastupit će Čas sudnji, a čovjek će pomusti mlijeko deve, pa ga neće uspjeti ni probati. Nastupit će Čas sudnji, a čovjek će popravljati pojilo3, ali se iz njega neće pojiti. I nastupit će Čas sudnji, a čovjek će dići zalogaj prema ustima, ali ga neće pojesti.4

A Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Znate li kuda ide ovo Sunce?” Odgovorili smo: Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju. A  Poslanik, sallallahu alejhi ve  sellem, reče: “Ono ide dok ne dođe do svoga odredišta, ispod Arša, te učini sedždu. I ostane tako dok  mu ne bude rečeno: Podigni se i vrati se tamo odakle si došlo. Pa će se vratiti, izašavši sa mjesta svoga izlaska, ići će dok ne dođe do svoga odredišta ispod Arša, te će učiniti sedždu. I ostat će tako dok mu ne bude rečeno: Podigni se i vrati si tamo odakle si došlo. Pa će se vratiti izašavši sa mjesta svoga izlaska.  Opet će ići, a ljudima neće biti ništa čudno, sve dok ne dođe do svoga odredišta ispod Arša, kada će mu biti rečeno: Podigni se i izađi sa zapada, pa će izaći sa  zapada. Da li  znate kada vam je to? To vam je onda kada neće nikome koristiti vjerovanje ako nije vjerovao prije toga, ili ako kao vjernik nije kakvo dobro učinio.“5

Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Prvi znakovi koji će se pojaviti su izlazak Sunca sa zapada i izlazak Životinje među ljude s početka dana. A koji god od ova dva bude prije, onaj drugi ga odmah slijedi.“6

Naredba da se čine dobra djela

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Pripremite dobra djela prije šestero: prije izlaska Sunca sa Zapada, prije dima, prije Dedždžala, prije Životinje, prije (vlastite) smrti, prije Općeg događaja7.8


Iz knjige Kraj svijeta
Autor: Muhammed el Arifi
Priprema i naslov: Menhedž


1 Bilježi imam Muslim.
2 Tj., dva će se čovjeka raspravljati oko cijene, pa se neće uspjeti ni dogovoriti i spakovati robu, a u međuvremenu će nastupit Smak svijeta.
3 Čovjek će popravljati pukotine na pojilu, kako bi nasuo vode da napoji deve, a nastupit će Smak svijeta, a da ih neće ni napojiti.
4 Tj. nastupit će Smak svijeta tako brzo da će čovjek podići zalogaj prema ustima, a neće ga uspjeti ni staviti, ili ni sažvakati, ili ni progutati.
5 Bilježi imam Muslim.
6 Bilježi imam Muslim.
7 Tj. Smaka svijeta.
8 Bilježi imam Muslim.