Naslovnica Fetve Vjerodostojnost hadisa o zabrani spavanja na stomaku

Vjerodostojnost hadisa o zabrani spavanja na stomaku

1207
hadis, sunnet

Upitan je (šejh muhadis1 Sulejman el Ulvan) o hadisu kojim se zabranjuje spavanje na stomaku pa je odgovorio:

Nije vjerodostojna zabrana spavanja na stomaku. Svaki hadis u kojem se prenosi zabrana spavanja nastomaku je slab (daif). Stoga je spavanje na stomaku dozvoljeno bez ikakve pokuđenosti.

Odgovorio: šejh Sulejman el-Ulvan
Izvor: islamway.net

Bilješka:

  1. Muhadis (El Muhaddis) je islamski naziv za stručnjaka koji duboko poznaje hadise te poznaje lanac njihovih prenosilaca. Muhadis može raspoznati pravi (sahih) hadis od krivotvornog (daif) hadisa, te davati ocjene hadisa.