Aiša, radijallahu ‘anha prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, kazao: „O Aiša, Allah je veoma blag i voli blagost, i putem blagosti daje više nego što daje putem nasilnog ponašanja i bilo čega drugog.[1]

Aiša, radijallahu ‘anha prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi vesellem, kazao: „U čemu god se nađe blagost (ljubaznost), ona to ukrasi, a gdje god ne bude blagosti, to bude unakaženo (manjkavo).[2]

Vrijednost praštanja i blagog odnosa

Allah Uzvišeni kaže: Neka se čestiti i imućni među vama ne zaklinju da više neće pomagati rođake i siromahe, i one koji su na Allahovu putu rodni kraj svoj napustili; neka im oproste i ne zamjere! Zar vam ne bi bilo drago da i vama Allah oprosti? A Allah prašta i samilostan je. (En-Nur, 22.)

Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni! (El-E'araf, 199.)

Mi smo nebesa i Zemlju i ono što je između njih mudro stvorili. Čas oživljenja će zacijelo doći, zato ti velikodušno oprosti. (El-Hidžr, 85.)

O vjernici, i među ženama vašim i djecom vašom, doista, imate neprijatelja, pa ih se pričuvajte! A ako preko toga pređete i opravdanje prihvatite i oprostite, pa – i Allah prašta i samilostan je. (Et-Tegabun, 14.)

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Prijevod: Senad Muhić

Priprema: Menhedz

Bilješke:

[1] Bilježe Buharija, br. 6927., i Muslim, br. 2593., i ovo je njegova verzija.

[2] Bilježi Muslim, br. 2594.