Darivanje krvi nemuslimanima

Pitanje: Da li mi je dozvoljeno da poklonim krv bolesniku koji je u samrtnoj opasnosti s obzirom da on nije od sljedbenika islama?

dekorativna linijaOdgovor:

Zahvala pripada Allahu;

Ne poznajem nešto što bi bilo razlog zabrani toga, jer Uzvišeni Allah je rekao u svojoj plemenitoj knjizi: Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vaših ne izgone – Allah zaista, voli one koji su pravični. (Sura el-Mumtehineh 8)

Allah nas obavještava da nam nije zabranjeno činiti dobro i biti pravedan prema onima od nevjernika koji ne ratuju protiv nas niti nas izgone iz zavičaja naših, a onaj koji je velikoj potrebi zahtijeva da mu se pomogne.

Došla je majka Esme bint Ebi Bekr es Siddik – Allah bio zadovoljan s njima dvome – kod nje u Medinu, a bila je nevjernica, u periodu kada je Poslanik – neka je Allahov salavat i selam na njega – imao mirovni ugovor sa stanovnicima Mekke, želeći od nje dobročinstvo prema rodbini. Pa je Esma upitala Poslanika, neka je Allahov salavat i selam na njega, o tome. Pa joj je odgovorio da to učini rekavši: „Održi rodbinsku vezu sa svojom majkom“, a bila je nevjernica.

Dakle, ako bi nevjernik bio onaj s kim imamo sporazum ili nevjernik koji je među muslimanima pod garancijom, a među nama nema rata, i bude morao da primi krv, onda nema smetnje da mu se pokloni krv, kao kada bi bio prinuđen jesti strvinu, a tebi pripada nagrada za tvoje djelo; jer nema smetnje da pomogneš u liječenju onome koji je u teskoći i potrebi.

horizontalna linija

Uvaženi šejh Abdul Aziz bn Baz, Allah mu se smilovao.
Fetawa Nur ˊala Derb, 1/292-293.