Naslovnica Islam Dove Dova koju je lijepo učiti za Lejletul-kadr

Dova koju je lijepo učiti za Lejletul-kadr

6590

Aiša, radijallahu anha, upitala je Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem:

“Kada bih znala da je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu u toj noći?” Poslanik odgovori:

“Reci: Allahu moj, zaista Ti si Onaj koji mnogo prašta i plemenit si, voliš da praštaš pa i meni oprosti!.”

(Bilježe Et-Tirmizi, Ibn Madža, a hadis je sahih. Albani, Silsiletu Sahihe, 3337)

(Menhedž)