Zašto su se Arapi borili protiv Poslanika a.s. || šejh Ebu Ishak el Huvejni

1083

Šejh Ebu Ishak el Huvejni, jedan od najvećih učenjaka današnjice, govori o jednom ruknu (temelju) islama zbog kojeg su se arapi mušrici borili protiv Poslanika alejhisselam, pored toga što su vjerovali u Allaha, da On Uzvišeni sve stvara, usmrćuje i oživljava.

Današnji vlastodršci u muslimanskim zemljama, kako Arapi, tako i nearapi, iako se pripisuju islamu, nisu otišli dalje od stanja arapskih mušrika u vrijeme Poslanika alejhisselam.

Poslušajte ovo jako korisno obraćanje i preporučite drugima.

Prevod i priprema (naslov): Menhedž