Naslovnica Savremeni učenjaci Abdul-Aziz bin Baz Značenje hadisa da su žene krnjave vjere i razuma

Značenje hadisa da su žene krnjave vjere i razuma

1335

PITANJE:

Stalno slušamo časni hadis: žene su nepotpunog (krnjavog) razuma i vjere; neki muškarci citiraju ga samo kao vid omalovažavanja žene. Molimo Vašu eminenciju da nam pojasni značenje ovoga hadisa.

ODGOVOR:

Od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, navodi se da je rekao: „Nisam vidio nikog nepotpunog uma i vjere da više ovlada razumom razboritog (i odlučnog) muškarca od vas.“

Upitan je: „Allahov Poslaniče, u čemu se očituje nepotpunost ženinog uma?“

Odgovorio je: „Zar nije svjedočenje dvije žene jednako svjedočenju jednog muškarca?!“

Zatim je upitan: „Allahov Poslaniče, a u čemu se manifestuje nepotpunost njene vjere?“

Pa je odgovorio: „Zar nije slučaj da žena ne klanja i ne posti kada ima menstruaciju?!“

Tako je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio da se nepotpunost ženinog uma ogleda u slabosti memorije i da se njeno svjedočenje mora potpomoći svjedočenjem druge žene. To je zbog toga da bi svjedočenje bilo što preciznije, jer jedna žena nekad zaboravi, a nekad nešto doda i sl.

Što se tiče nepotpune vjere, ona se ogleda u tome što žena za vrijeme menstruacije i nifasa ne klanja i ne posti i nije poslije dužna naklanjati namaze (za razliku od posta). Ova nepotpunost nije nešto što je ženin nedostatak, nego je on produkt Allahovog zakona – Šerijata.

Uzvišeni Allah odredio je ove propise ženama u skladu s njima (njihovom prirodom) i kao olakšicu njima, jer bi post bio štetan po ženu kada bi postila u vrijeme menstruacije i nifasa. Tako je Uzvišeni Allah iz milosti prema ženi, propisao da ne posti u vrijeme menstruacije i nifasa.

Tako je i izostavljanje namaza Allah, dž. š., odredio iz milosti prema njoj jer u menstruaciji žena nije čista. Isti slučaj je sa nifasom, a žena neće naklanjati propuštene namaze, jer bi to predstavljalo poteškoću, s obzirom da se tokom jednog dana i noći klanja pet namaza, a menstruacija traje dugo, ponekad sedam ili osam dana. S druge strane, nifas u nekim slučajevima traje najviše četrdeset dana. Iz milosti i dobročinstva prema ženi Uzvišeni Allah ukinuo je obavezu obavljanja namaza u spomenutim stanjima, kao i naklanjavanje tih namaza.

Iz ovoga ne proizlazi da je žena nepotpunog uma i vjere sa svih aspekata. Naprotiv, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je da se nepotpunost ženinog uma ogleda sa aspekta nemogućnosti preciznog memorisanja, a nepotpunost vjere sa aspekta izostavljanja namaza i posta u vrijeme menstruacije i nifasa.

Također, iz ovoga ne proizlazi da je žena slabija od muškaraca u svemu i da je on u svemu bolji od nje. Naravno, muški rod je, općenito gledano, bolji od ženskog roda iz više razloga, kao što kaže Uzvišeni Allah:

„Muškarci su nadređeni i staraju se o ženama zato što je Allah odlikovao jedne nad drugima i zato što oni troše imetke svoje.“ (En-Nisa, 34.)

Međutim, u nekim slučajevima žena nadmašuje muškarca na mnogim poljima, i koliko ima samo žena koje su nadmašile muškarce razumom, vjerom i preciznošću memorije.

Ono što se navodi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jeste to da je muški rod iznad ženskog, razumom i vjerom, ali na osnovu ova dva stanovišta koja je pojasnio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

U nekim slučajevima ženina djela su takva da ona premašuje mnoge muškarce u dobrim djelima, bogobojaznosti i stupnju koji će imati na ahiretu. Ona je u nekim poslovima toliko revnosna da ih obavlja sa takvom preciznošću, marljivošću i pažnjom i u tome premašuje mnoge muškarce. Tako je žena npr. ekspert za historiju islama i za druge oblasti, što je uočljivo onima koji prostudiraju položaj žena u doba Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i poslije njega.

Ovim je jasno da nepotpunost, o kojoj je riječ, nije sprečavala da se na ženu oslanjalo prilikom prenošenja hadisa, kao i prilikom svjedočenja, ako se ono podupire svjedočenjem druge žene. Također, to ne sprečava da žena bude bogobojazna i jedna od najboljih Allahovih robinja, pod uvjetom da bude istrajna u svojoj vjeri.

I pored toga što sa nje spada obaveza posta u vrijeme menstruacije i nifasa, ali ne i napošćavanja, te obaveza obavljanja namaza kao i naklanjavanja, iz toga ne proističe ženina manjkavost u svemu. Ona nije manjkava u bogobojaznosti, u izvršavanju Allahovih zapovijedi, kao i u preciznom obavljanju poslova koje obavlja. Manjkavost koja se spominje jeste specifična manjkavost vezana za razum i vjeru, kao što je to pojasnio Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem.

Stoga, ne treba vjernik da ženi pripisuje manjkavost u svim stvarima, kao i manjkavost cijele vjere. Naprotiv, njena manjkavost je specifična i manjkavost u vjeri i razumu u vezi preciznog iskazivanja svjedočenja i sl. Treba, dakle, biti pravičan u vezi sa ženom, a Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem, govor shvaćati i tumačiti na najbolji i najljepši način.

Allah Uzvišeni najbolje zna.

 

(Šejh Ibn-Baz)

Iz knjige: Fetve o ženskim pitanjima