Razilaženje kao dokaz

286

Mnogi ljudi danas izbjegavaju prakticiranje šerijatskih propisa, a kao potvrdu ispravnosti svog postupka kažu: “Po ovom pitanju ima razilaženje učenjaka.” Ovo je otišlo dotle da su neki ljudi razilaženje digli iznad Kur'ana, pa im je razilaženje dokaz, a ne Kur'an i Objava.

Poslušajte šta šejh dr. Ibrahim es-Sekran kaže o ovome. Jako poučno i korisno.

Izvor: Delil