Naslovnica Hadis Četvrti Poslanikov vasijjet: “Ne pij alkohol, zaista je on uzrok svakom razvratu!”

Četvrti Poslanikov vasijjet: “Ne pij alkohol, zaista je on uzrok svakom razvratu!”

207
Ne pij alkohol (hadis)
Ne pij alkohol (hadis)

Allah, dž.š., zabranio je alkohol, koji, po islamskom učenju, predstavlja majku svih zala (ummul-habais), a zabranu njegovog konzumiranja potvrdio je i Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

Hamrom ili alkoholom smatra se sve ono što muti ljudski um te sprečava njegovu normalnu funkciju, bez obzira kojoj vrsti pripadao i kako se zvao.

A Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio nas je da će doći vrijeme kad će se alkohol (hamr), nazivati drukčijim imenima, upravo kao što to imamo priliku vidjeti danas.

Stoga, sve što opija zabranjeno je haram. Svako opojno piće je haram, makar njegove količine bile male (izražene npr. u procentima), shodno općem pravilu koje važi u islamu, a koje glasi: “Ma eskere kesiruhu fe kaliluhu haram.”“Sve što opija u velikim količinama haram je i u malim (i najmanjim) količinama.”

Allah, dž.š., rekao je: “O vjernici, vino, kocka, kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari, šejtanovo djelo, zato se toga klonite, da biste postigli ono što želite. Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju i da vas od sjećanja na Allaha i od obavljanja molitve odvrati. Pa hoćete li se vi okaniti?!” (El-Maida, 90-91)

Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je vino, te onoga ko ga pije i ko ga toči, onoga ko ga prodaje i kupuje, onoga ko ga cijedi i kome se cijedi, onoga ko ga nosi i kome se nosi.1

Alkohol šteti razumu, rasipa imetak, biva razlogom raznih bolesti, mržnje i neprijateljstva, te udaljava od spominjanja Allaha, dž.š., i od namaza.

Zar pored svih šteta i neugodnosti koje alkohol prouzrokuje da ga se ne klonimo i ne čuvamo?!

Iz knjige “Vasijjeti Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem”, ostali vasijeti ovdje
Autor: muhaddis Abdul-Kadir el-Arnaut
Obrada i naslov: Menhedž

Bilješka:

1 U hadisu koji bilježe Ebu Davud i imam Ahmed. Verzija koju je zabilježio imam Ahmed glasi: Ibn Abbas je rekao da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom izjavio: „Jednom prilikom došao mi je Džibril, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mi je: ‘O Muhammede, zaista je Allah prokleo alkohol (hamr).'” Es-Sujuti je ove hadise ocijenio ispravnim. (op. prev.)