Kako prepoznati da imaš urok ili hased (zavist)?

5062

Dr. Sa'd El-‘Atik pojašnjava kako da prepoznaš da li imaš urok (oko) ili si pogođen/a hasedom (zavist), na koji način ove duševne bolesti djeluju na tebe i kako da se liječiš.

Izvor