Čuda stvaranja u brojevima

393

Jako interesantan i poučan video koji govori o brojčanim čudima – kako stvorenja prate određena pravila, kodove, koje je Allah postavio u svemiru.

horizontalna linija

(Dnevni podsjetnik)