Naslovnica Fetve Da li duša napušta tijelo prilikom sna?

Da li duša napušta tijelo prilikom sna?

2461
Snovi

Pitanje: Da li duša napušta čovjekovo tijelo dok on spava, zato što ja, nekada, dok spavam osjećam da moja duša izlazi iz mog tijela, i tih par sekundi ja ništa ne čujem, ne vidim, niti osjećam, zatim mi se vraća duša te se je probudim i tada počnem osjećati sve?

Odgovor:

Sva hvala pripada Allahu Uzvišenom, a zatim:

Postoje vjerodostojni dokazi iz Kur'ana i sunneta koji direktno ukazuju da duša napušta tijelo prilikom sna, i da je san jedan od oblika smrti, a od tih dokaza su:

1. Riječi Uzvišenog Allaha:

„Allah uzima duše u času njihove smrti, a i onih koji spavaju, pa zadržava one kojima je odredio da umru, a ostavlja one druge do roka određenog. To su, zaista, znakovi za one koji razmišljaju.“1

2. I riječi Uzvišenog:

„On vas noću umrtvljuje – a zna i šta ste preko dana uradili – zatim vas danju budi, kako bi rok koji je svakome određen, prošao.“2

3. I ono što Ebu Katade prenosi od svoga oca da je kazivao:

‘Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je, kada smo prespavali namaz, rekao: „Allah je uzeo vaše duše kada je On htio i vratio ih kada je On htio.“3

4. Te ono što se prenosi od Ebu Džuhajfe, radijellahu anhu, da je rekao:

‘Kada je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio na putovanju u kojem je prespavao namaz sve dok sunce nije izašlo, on je kazao: „Doista, vi ste bili mrtvi pa vam je Allah vratio vaše duše. Stoga onaj ko prespava namaz neka ga klanja onda kada se probudi, a onaj ko zaboravi namaz neka ga klanja kada se sjeti.“4

5. Također, ono što prenosi Huzejfe, radijellahu anhu, da bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, onda kada bi se budio iz sna, govorio:

„Hvala Allahu, koji nas je oživio nakon što nas je bio usmrtio; k Njemu je proživljenje!“5

Sve ove dokaze spomenuo je i imam Ibn Redžeb, rahimehullah, a zatim je rekao:
„Ajet ukazuje da je san smrt, a hadis ukazuje da je san uzimanje (duše), dok oboje ukazuju na to da duša koja je umrla ona je ujedno i uzeta.“6

Međutim, uzimanje duše u snu ne znači da se ona u potpunosti odvaja od tijela kao što je slučaj prilikom smrti! Štaviše, u tijelu koje diše i živi tokom spavanja jeste dokaz tome da duša nastavlja svoju povezanost sa tijelom i prilikom sna, ali je ta povezanost manja u odnosu na onu povezanost dok je tijelo budno. Stoga, nije nužno da svako odvajanje duše od tijela rezultira smrt, naprotiv, ono što se dešava tijelu se razlikuje shodno vrsti razdvajanja.

Rekao je Ibn Redžeb, rahimehullah:
„Uzimanje duša iz tijela nije uvjetovano njihovim napuštanjem tijela u potpunosti, naprotiv, nekad je moguće da ona bude uzeta ali da između nje i tijela još uvijek ostaje neka vrsta povezanosti, kao što je slučaj kod spavača.“7

Više govora učenjaka po ovom pitanju možeš pogledati u Kurtubijevom tefsiru (15/261), Fethul-Bari od Ibn Hadžera (11/114).

Shodno našem viđenju, ono što spominješ u svom pitanju nema veze sa ovom meselom, jer umiranje duše prilikom sna biva tokom njenog spavanja, a ne prije toga kao što ti spominješ.
Dok ono što se tebi događa moguće da je duševni problem, ili slično tome.

Molimo Uzvišenog Allaha da te izliječi, i da popravi tvoje stanje.

A Allah Uzvišeni najbolje zna.

Izvor: https://islamqa.info/
Prevod: Menhedž

Bilješke:

1 Ez-Zumer, 42.
2 El-En'am, 60.
3 Buhari (7471).
4 Ebu Ja'la u Musnedu (2/192), a Albani ga je ocijenio sahihom u Irvaul-galil (1/293).
5 Buhari (6312), a Muslim ga bilježi od El-Bera'a, radijellahu anhu, po brojem 2711.
6 Fethul-Bari od Ibn Redžeba (3/325).
7 Fetuhl-Bari (3/326).